Mange av henvendelsene til NBU handler om forståelse av kontraktene. Både fra medlemmer og ikke medlemmer. Det er åpenbart behov for mer informasjon, og NBU er stolte av å kunne tilby alle som er interessert nettopp det.  Som dere vil se har vi nå ferdigstilt digitalisert selvhjelp til å forstå både Normalkontrakten og Agentkontrakten. Det vil si at alle kan gå inn i kontraktene som ligger på hjemmesiden her (under fanen «for forfattere» og «kontrakter») og klikke på en spesiell bestemmelse (rødt spørsmålstegn) for forklaring på hvordan denne skal forstås. Her ligger også gode råd om hva som er spesielt viktig å forstå og ikke minst være enig i før man signerer kontrakten.

Disse kontraktene har blitt til over tid med flere endringsprotokoller, og de er ikke alltid selvforklarende. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke litt tid på sidene her, og håpet er selvfølgelig at dette er preventivt; At større kunnskap om kontrakten vil føre til færre misforståelser og skuffelser. Forklaringer og råd er skrevet i samarbeid med vår advokat Hans Marius Graasvold, som har spesialisert seg på opphavsrett. Kontraktene er fremforhandlet mellom NBU og Den norske forleggerforening, og forlag som er medlem av Den norske forleggerforening er forpliktet til å bruke dette kontraktsformularet når de inngår avtaler med medlemmer av NBU.

Dersom du som forfatter vurderer å akseptere annet avtaleverk som regulerer utgivelser av ditt verk, har du et godt grunnlag her til å kunne sammenligne kontrakten du får forelagt mot normalkontrakten.

Dette har vært et spennende og inspirerende prosjekt. Hensikten har vært å samle sammen og på en enkel måte tilgjengeliggjøre all den erfaring NBUs tillitsvalgte har opparbeidet seg i forhold til avtaleverket vårt. Håper dette vil være nyttig for mange av dere.

Fortsatt god november!