Blir Trine Skei Grande (V) kulturminister i det nye regjeringssammarbeidet? (foto: Oslo Venstre)

E-bok-momsen skal vekk. Det er ett av resultatene av regjeringsforhandlingene mellom Trine Skei Grande (bildet) og Venstre på den ene siden og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre. Etter sondering gjennom høsten, og to ukers forhandlinger på Jeløya, ble det søndag ettermiddag klart at Venstre går inn i regjeringen. Det får konsekvenser også for språk- og litteraturpolitikken. I tillegg til å fjerne ebok-momsen vil regjeringen også «videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer».

Sakset fra sak hos Bok365.no

 

Dette står og lese på side 54 i Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:

Regjeringen vil føre en aktiv litteraturpolitikk og vektlegge behovet for digital omstilling både når det gjelder bokmarkedet og bibliotekene. Regjeringen vil videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres.