Stortingsrepresentant for SV Freddy André Øvstegård. (Foto: NBU)

Under et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo i dag la stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fram SVs forslag om et nasjonalt bibliotekløft. Flere representanter for litteratur- og biblioteksnorge var invitert for å holde innlegg, deriblant NBUs leder Taran L. Bjørnstad.

Av: Mari Moen Holsve

Forslaget presenteres for Stortinget og arbeidet fortsetter hos familie- og kulturkomiteen, der stortingsrepresentant Øvstegård sitter. Øvstegård la fram syv hovedpunkter for forslaget:

  • ny nasjonal strategi
  • øremerket opptrappingsplan for en bibliotekmilliard
  • nasjonalt, digitalt medieinnkjøpsbudsjett
  • øke tilskudd til og utarbeide plan for kompetanseheving, for aktiv formidling
  • nasjonal satsing på lokaler, legge til rette for meråpent og mobile bibliotek
  • ikke la nærheten bli svekka med kommunesammenslåing
  • egen sak og lov om skolebibliotek

Dette er et etterlengtet fokus i en tid der vi ser at skole- og folkebiblioteket er truet på flere fronter. NBUs leder Taran Bjørnstad fortalte de tilstedeværende om viktigheten av tilgangen på god og tilrettelagt litteratur for den oppvoksende slekt – uansett hvor man bor eller hva slags bakgrunn man kommer fra. Lesekoden vil alltid være elementær i et demokrati.

NBU støtter helhjertet dette initiativet og følger saken videre.