Seks forfattere presenterer barne- og ungdomsbøkene sine, og denne kvelden leser de for nysgjerrige voksne. Hør noe av det beste av nyere litteratur for unge mennesker. En spennende og morsom time med Anders Totland, Synne Sun Løes, Fredrik Høyer, Alice Lima de Faria, Endre Lund Eriksen og Torill Kove. Vert: Magnhild Bruheim.

Tid og sted:

31.05.2018, klokka 18.00 på Cafe Stift, Lillehammer

Les mer her: Norsk Litteraturfestival