Stortinget vedtok 15. mai familie- og kulturkomiteens forslag til ny åndsverklov med enkelte tilleggsvedtak, særlig om klasseromsregelen. Etter annen gangs behandling 22. mai er loven nå ferdigbehandlet av Stortinget.

Yngve Slettholm hadde 7. mai et innlegg om klasseromsregelen på trykk i Klassekampen: