Kulturminister Trine Skei Grande og Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre presenterte i dag satsingen Bokåret 2019 ,som skal ledes av selveste Liv Gulbrandsen, tidligere student ved instituttet og daglig leder i Leser søker bok. (Foto: Bok365.no)

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner på å fremme leselyst i Norge i 2019. – Den største satsingen på 20 år, sier Aslak Sira Myhre.

 

– Med denne tildelingen satser regjeringen like mye på litteraturformidling i Norge som internasjonalt i «Bokåret 2019», og norsk litteratur skal bli like synlig her hjemme som på bokmessen i Frankfurt, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Bokåret 2019 markerer 500-årsjubileet for den første norske trykte boken. I dag ble det kjent at regjeringen tildeler prosjektet 30 millioner kroner, samme summen som de har tildelt Frankfurt-prosjektet.

Les mer på BOK365.no