Statsbudsjettet er lagt frem og vi har grunn til å glede oss.Det er en liten økning i budsjettet til kulturformål – på 3,9 prosent – som vi skal være glade for,  men enda mer gledelig er at det foreslås 10 millioner kroner spesifikt til barne og ungdomslitteratur!

Taran Bjørnstad, leder. Foto: NBU

 AV: Taran Bjørnstad, leder i NBU

 

Språk og litteratur er en viktig del av norsk kulturarv. Norge skal i 2019 være hovedland under bokmessen i Frankfurt. Regjeringen vil bruke 30 mill. kroner av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til markering av Bokåret 2019 i Norge. Videre foreslås 10 mill. kroner bevilget til ulike tiltak for barne- og ungdomslitteratur.

Midlene vil bli fordelt på tiltak under Norsk Kulturfond, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Det Norske Samlaget og Norsk Barnebokinstitutt (her er det en økning på 1,5 millioner kroner for å styrke barne- og ungdomsbokforskningen og bidra til etablering av masterprogram i barne- og ungdomslitterær skrivekunst). I tillegg foreslås det å øke honoraret til forvaltning av kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur.

NBUs fanesaker er NORLA og skolebiblioteket. Vi ser at barne- og ungdomslitteraturen løftes frem. Vi skal jobbe videre med skolebiblioteksaken. Dette viser at barne- og ungdomslitteraturen blir tatt på alvor, og det er et stort skritt i riktig retning av …

«De beste bøkene til de viktigste leserne!»

Hurra! Vi har all grunn til å være glade og stolte i dag – og håpe at forslaget går igjennom.