Illustrasjon: Jill Moursund

Oversikten over kven som har fått Statens kunstnarstipend, finn du her.

Stipend frå NBUs vederlagsfond:

Arbeidsstipend År
Laura Djupvik 1
Lise Forfang Grimnes 1
Linda Klakken 1
Ingelin Røssland 1
Tor Arve Røssland 1
A. Audhild Solberg 1
Alf Kjetil Walgermo 1
Diversestipend Sum
Gudrun Skretting 150 000
Nhu Diep 150 000
Bjørn Ingvaldsen 120 000
Jill Moursund 120 000
Anders Totland 100 000
Line Baugstø 100 000
Arnfinn Kolerud 100 000
Kari Saanum 80 000
Tore Aurstad 80 000
Stein Erik Lunde  70 000
Sissel Horndal 70 000
Anneli Klepp 70 000
Marius Horn Molaug 60 000
Karin Kinge Lindboe 60 000
Brynjulf Jung Tjønn 50 000
Anna R. Folkestad 50 000
Jan Tore Noreng 50 000
Sidsel Jøranlid 40 000
Linde Hagerup 40 000
Stina Langlo Ørdal 40 000
Line Halsnes 40 000
Mina Lystad 40 000
Veronica Erstad 40 000
Iben Akerlie 40 000
Aina Basso 40 000
Bo Gaustad 40 000
Randi Fuglehaug 40 000
Elin Viktoria Unstad 40 000
Magnus B. Halvorsen 30 000
Sissel Chipman 30 000
Mari Kjetun 30 000
Kari Sverdrup 30 000
Vegard Markhus 30 000
Eli Hovdenak 30 000
Hans Petter Laberg 30 000
Hilde Matre Larsen 30 000
Arild Rossebø 30 000
Ingvill Solberg 30 000

Alle som har søkt stipend frå NBU sitt vederlagsfond, vil få svar på søknaden måndag 1. april. Stipenda blir delt ut under føresetnad av at årsmøtet til NBU godkjenner budsjettet.