Som en motreaksjon på at Samisk forfatterforening vedtok at kun samiskskrivende kan være medlemmer, er det nå stiftet en ny interesse- og fagforening for samiske forfattere.

Foreninga har fått navnet Searvi sámi girječállide / Siebrre sáme girjjetjállijda / Foreninga samiske forfattere og er åpen for alle samiske forfattere, både skjønnlitterære og faglitterære, uansett hvilket språk de skriver på.

Vilkårene for medlemskap skal være enkle, slik at flest mulig samiske forfattere kan organisere seg. Samiske barne- og ungdomsbokforfattere som ønsker å være med, kan melde sin interesse.

Den nye foreninga vil satse på å promotere seg og medlemmene med arrangementer og opplesninger gjennom året, både i og utenfor Sápmi. Målet er å sørge for å gjøre litteraturen til alle medlemmene synlig.

– Dette er en historisk begivenhet, sier interimstyret. – Vi er glade for å være i gang.

page1image39944608

Interimstyret består av June Sommer Strask (leder), Beate Heide (nestleder), Aase Synnøve Falch, Irene Larsen og Lene E. Westerås. De har arbeidet sammen med en større gruppe samiske forfattere om å starte foreninga.

Det vil bli holdt en pressekonferanse om den nye foreninga 27. september kl. 11.30 i Kirkegata 2 i Tromsø.

Kontaktinformasjon:
Leder June Sommer Strask, mob. 40 14 67 89, Strask8@gmail.com