Rådet har nå lagt bak seg den travleste tida på året. Vi har lest og vurdert de over 150 barne- og ungdomsbøkene som ble gitt ut i 2019, og satt oss inn i alle stipendsøknadene.

NBUs litterære råd siden årsmøtet i 2019. Bak f.v.: Sigbjørn Mostue, Lene Ask og Harald Nortun (nestleder). Foran f.v.: Charlotte Glaser Munch (leder), Ingunn Røyset og Arnfinn Kolerud. Foto: NBU

Da vi leser så mye, er det viktig å være motivert og begeistret, selv når tida er knapp og bunkene med bøker hoper seg opp. For å klare det er det viktig å prøve å finne lesegleden i hver enkelt bok. Vi som skriver for barn og unge, snakker ofte om å skrive fra barnets synsvinkel og å se gjennom barnets øyne. Den samme metoden er fin å bruke under lesinga. Selv om vi er voksne, må vi også kunne lese fra barnets perspektiv. Slik er det lettere å finne leseglede og å vurdere om boka treffer målgruppa den er tenkt for.

Ser vi tilbake på leseåret 2019, kan vi konstatere at humoren er tilbake i barnebøkene, men først og fremst i bøker for lesere i barneskolealder. Fra 12-årsalderen begynner alvoret. Utenforskap og psykisk helse er tema som går igjen for denne aldersgruppa.

Miljøutfordringene har også begynt å sette sitt preg på bøkene for barn og unge. En ting vi savner i bøkene skrevet for ungdom, er beskrivelser av den gode forelskelsen og seksuelle følelser som ikke er knyttet til skam og overgrep. Vi synes selvfølgelig at det er viktig å ta opp disse temaene, men vi kunne også ønske at unge lesere får anledning til å lese om hvor fantastisk forelskelse kan være, og om gode seksuelle følelser.

Videre konstaterer vi at det fremdeles er få som skriver bøker for unge voksne, såkalte Young Adults. Men det er kanskje vel så mye et spørsmål om satsingen fra forlagene og aldersorganiseringen i bokmarkedet. Det er ellers gledelig å se en forsiktig økning av dikt for unge.

I år er det uvanlig mange gode debutanter. I en tid der flere snakker om en bokbransje i krise, kan vi i rådet glede oss over at krisen ikke har nådd tilveksten av forfattere. Her spirer og gror det bedre enn på lenge.

Når vi endelig kan offentliggjøre utfallet av stipendvurderingene i månedsskiftet mars/april, vet vi at mange av dere vil bli svært glade, men det er dessverre også noen som vil bli skuffa. Det er flere gode og kvalifiserte søkere enn det er stipend, og nettopp derfor er prosessen rundt vurderingene og tildelingene så krevende. Til neste søknadsperiode vil vi oppfordre alle medlemmene til å søke både Statens kunstnerstipend og stipendene til NBU.

Vi håper dere er godt i gang med skrivinga i år, og ser frem til å lese det dere holder på med. Vi vet nemlig at vi har mye å glede oss til, vi har jo lest alle søknadene!

Rådet