Vårbok blir til høstbok for noen. Planlagt høstbok kommer ikke før til våren – for andre. Noen har også opplevd at redaktøren er deltidspermittert, men i barne- og ungdomsbokredaksjonene jobbes det heldigvis godt for å holde hjulene i gang.

Bokhandlerne melder om stupende boksalg. En bitte liten trøst i koronamørket er økningen i strømming og salg av e-bøker, men det demmer dessverre ikke opp for den generelle nedgangen for salg av bøker. Les gjerne mer om dette her.

Politikerne og helseekspertene mener vi må belage oss på annerledestid en god stund fremover som et resultat av pandemien. Kultursektoren står i en langvarig krise, og det øves press på kulturministeren fra flere hold. Alle bransjer er rammet. Bokbransjen ikke minst. Krisepakker er etablert. Noen bejublet, andre kritisert. Noen skal justeres.

Dette er nybrottsarbeid for myndighetene, de er ydmyke for at det kan gjøres feil. De har ikke oversikt over alle implikasjoner enda, men det må de få – for det er helt nødvendig at myndighetene trygger kunst- og kultursektoren dersom vi skal ha et mangfoldig og rikt kulturliv også etter koronakrisen. Hele næringskjeden i bokbransjen trenger akutthjelp. Alle leddene er avgjørende. Vi håper de i bransjen som opplever en økning i omsetningen nå (vi tenker spesielt på strømmetjenestene), er seg sitt ansvar bevisst og bidrar til at de som er mest utsatt trygges bedre.

Skal det bli litteratur, må det skrives manus. Skal det skrives manus, må forfatterne ha mat og strøm og tak over hodet, og barna må gå på skolen, slik at det er mulig å arbeide. Når formidlingsoppdrag og skrivekursene faller bort og manus blir utsatt, er forfatterne ille ute. Det kommer ikke penger inn, og kassa blir tom.

Mange av oss er akkurat der nå, eller kommer dit snart. NBU har bidratt med krisestipend. Det monner ikke stort, men var avgjørende for noen. Vi har også fremskyndet utbetaling av grunnstipend for å hjelpe til i en akutt situasjon. Det er likevel NAV som vil bli løsningen, for ikke å si redningen, for mange. Mange kvier seg for å søke hjelp der. Det skal dere ikke. Det er krisetider, også for forfattere.

Men når dere kontakter NAV, husk at folketrygdloven skiller mellom begrepene «frilanser» og «selvstendig næringsdrivende». I kontakt med NAV er det viktig at man bruker riktig begrep, da det kan utgjøre forskjell på hvilke rettigheter du har. Det betyr i realiteten at hvis du ringer til NAV og spør om hva som er dine rettigheter som frilanser, når du egentlig (i folketrygdrettslig forstand) er selvstendig næringsdrivende, så er sjansen for at du får feil svar fra NAV stor. CREO har formulert denne gode forklaringen, som vi tillater oss å gjengi her:

Forskjellen er altså:

Frilanser: En frilanser etter folketrygdloven er «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Det betyr med andre ord at så lenge du får utbetalt honoraret som lønn (oppdragsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift), men ikke er ansatt, så er du å regne som frilanser etter folketrygdloven.

Selvstendig næringsdrivende: En selvstendig næringsdrivende er «enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt» etter folketrygdloven.

Tommelfingerregelen er som følger: Fakturerer du oppdragsgiver for honoraret, er du selvstendig næringsdrivende. Får du honoraret utbetalt som lønn, men er ikke ansatt, er du frilanser.

De rettslige forskjellene på begrepene kan være avgjørende for hvilke rettigheter du har etter folketrygdloven, og derfor også for hva slags svar du får når du er i kontakt med NAV. En frilanser har for eksempel krav på dagpenger, mens en selvstendig næringsdrivende ikke har det. Derfor har Stortinget vedtatt å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronapandemien. NB: Vær oppmerksom på at man kan være en kombinasjon av arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende. Les gjerne mer her.

Når det gjelder digital formidling, finnes det gode råd og rettledning hos Norsk Forfattersentrum. Der kan du også lese mer om hvilke rettigheter du kan ha som forfatter.

Husk også at vi i NBU er her og hjelper så godt vi kan. Mari er fungerende leder fram til 18. mai; nøl ikke med å ta kontakt med henne.

Hold deg frisk og for all del: Hold motet oppe. Utenfor hjemmekontoret var det en hilsen fra en av våre lesere her om dagen. Kritt på asfalten, illustrert med en regnbue:

”Det blir bedre.”

Vi tror på det, og for noen fortellinger dette vil bli.

Taran og Mari