Nyheter

Nye 70 millioner til kunstnere

Abid Q. Raja, Venstre, Akershus

Regjeringen utvidet i dag kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet med 1,5 milliarder kroner. 70 millioner vil gå til kunstnere i form av kunstnerstipender.

Dette er et innspill som alle kunstnerorganisasjonene, deriblant NBU, har levert til kulturministeren.  Vi mener det bør settes av egne midler til koronastipend, og nå kommer regjeringen oss altså i møte.

De 70 millionene skal deles ut basert på kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren har økonomiske problemer. Det er Statens kunstnerstipend som vil avgjøre hvem som får stipendene. Hvert stipend er på maks 200 000 kr og blir delt ut til høsten.

– Jeg tror det vil bli brukt godt av kunstnerne og at de vil utvise solidaritet med hverandre slik de alltid har gjort, sier kulturminister Abid Raja til NRK.

I tillegg til kunstnerstipendet kommer det et krisestipend for utøvende artister. Profesjonelle artister, musikere og andre scenekunstnere som driver virksomhet i Norge, kan søke på et krisestipend på 30 millioner.

Les mer på NRK.

Kommentarfeltet er stengt

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo