Grafill har nylig kartlagt de økonomiske forholdene til illustratører som primært jobber med bokillustrasjon og/eller tegneserier. Ikke overraskende tegner det seg et bilde av en brokete arbeidshverdag med flere oppdragsgivere og inntektskilder. 

Illustrasjon fra Grafills inntektsrapport for bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og tegneserieskaping. Illustratør: Dorte Walstad

Datainnsamlingen foregikk fra januar til februar 2020, altså før koronakrisen, og totalt 60 fullførte hele undersøkelsen, skriver Grafill på sine nettsider. De anslår at det er ca. 70-100 aktive bokillustratører og ca. 50 profesjonelle tegneserieskapere i Norge. 60 deltakere er dermed et representativt utvalg.

De senere årene har Grafill sett en økning av illustratører som også skriver egne bildebøker og/eller tegneserier.  Det viser seg at 1 av 3 som svarte på undersøkelsen også har inntekt som forfatter. De bruker i gjennomsnitt 27 % av arbeidstiden sin på skriving.

Les hele gjennomgangen av rapporten på Grafills nettsider. Der finner du også den fullstendige rapporten som pdf.