Av Alexander Løken, leder i NBU

Den siste tiden har Ytringsfrihetskommisjonen og et opprop signert av flere kunstnerorganisasjoner fått mye spalteplass i mediene. NBU var blant organisasjonene som signerte. Også våre søsterorganisasjoner i Kronprinsens gate, Den norske Forfatterforening, Den norske oversetterforening og Dramatikerforbundet, signerte oppropet. Dette har noen av organisasjonenes medlemmer reagert på.

Bakgrunnen for saken er i korte trekk at kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket i forrige uke fikk en forespørsel, med kort frist, om å signere et opprop der man tok avstand fra det enkelte av medlemmene i Norske Dansekunstnere oppfattet som sjikane og trakassering i forbindelse med forestillingen Sløserikommisjonen, der medlemmer fra Ytringsfrihetskommisjonen deltok. NBUs styre behandlet forespørselen, som vi opplevde som uoversiktlig, men vi falt ned på at vi ønsket å stille oss solidariske med de andre organisasjonene i Kunstnernettverket.

I lys av den siste ukas debatt ser vi at vi skulle ha gjort et grundigere arbeid med å belyse saken fra flere sider. NBUs styre ønsker naturligvis å verne om ytringsfriheten, og vi prøver på ingen måte å nekte noen en scene der de kan ytre sine meninger.

I et tidvis polarisert debattklima ser vi at det kan være et behov for å samles til en åpen diskusjon om temaet, gjerne på et medlemsmøte. Om noen ønsker å diskutere saken direkte med meg, er det selvfølgelig også bare å ta kontakt. For øvrig er det planlagt et dialogmøte mellom Kunstnernettverket og Ytringsfrihetskommisjonen under Arendalsuka over sommeren.

Oppropet kan bl.a. leses her.

Ellers kan det nevnes at NBUs styre og litterære råd nylig fikk avholdt et vellykket seminar på Kringler gård. I og med at NBU har nyvalgt leder og flere nye styre- og rådsmedlemmer, kjente vi på behovet for å møtes fysisk og rett og slett bli bedre kjent med hverandre. Å styrke samholdet innad i styre og råd gjør oss til en sterkere og tryggere forening.

Styret og rådet hadde både felles diskusjoner og egne seminarer. Rådets seminar besto av én del om lettlestbøker og én om hvordan mennesker med flerkulturell bakgrunn behandles i barne- og ungdomslitteraturen. Styrets seminar bar tittelen NBU inn i framtiden. Det er tydelig at vi befinner oss i en brytningstid, med nye forlag og foreninger som rokker ved det etablerte reisverket. Når bokbransjen springer hodestups inn i framtiden, ønsker vi ikke at NBU bare skal følge etter; vi skal heller ligge i tet, skimte horisonten og være i forkant når vi blir truffet av brå kastevinder.

Sammen skal vi lede NBU trygt inn i framtiden. Men vi er en liten forening, en liten administrasjon, og for å klare dette trenger vi et sterkt styre og råd, med kloke tanker og meninger. Vi kom fram til en rekke tiltak som vi ønsker å dele med dere framover – og vi går utvilsomt en spennende høst i møte!

Jeg benytter anledningen til å minne om NBUs ekstraordinære årsmøte 16. oktober, som vil finne sted i Oslo. Det blir fint å endelig kunne samle foreningen igjen!