NBU gratulerer Anette Trettebergstuen som ny kultur- og likestillingsminister. Trettebergstuen har vært en tydelig stemme for en styrking av litteratur- og språkfeltet i en årrekke, og en samlet kulturbransje har høye forventninger. For litteraturfeltet er det spesielt løftet om en ny boklov som skaper entusiasme.

Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

– NBU ser fram til å sette i gang med det viktige arbeidet med en boklov, sier leder i NBU Alexander Løken. – Det er også svært lovende at Trettebergstuen har et ønske om å fokusere på leselysttiltak og litteraturformidling. Det er oppløftende at den nye kulturministeren ser at det er viktig å nå ut til unge lesere, og jeg benytter anledningen til å minne henne på NBUs motto: De beste bøkene til de viktigste leserne.

Denne uka ble også Hurdalsplattformen fra den påtroppende regjeringen lagt fram, med flere tiltak for litteraturfeltet. Her er noen av de viktigste punktene:

  • Legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet.
  • Gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent.
  • Styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre retter og arbeidsmuligheter.
  • Styrke Den kulturelle skolesekken og gjeninnføre Den kulturelle spaserstokken på statsbudsjettet.
  • Styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene og en ny leselyststrategi, og jobbe for flere meråpne bibliotek.
  • Sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek.