Foreningen !les og Leser søker bok har innledet samtaler om hvorvidt det er grunnlag for å slå de to organisasjonene sammen.

Vibeke Røgler, konstituert daglig leder i Foreningen !les, og Monica Helvig, daglig leder i Leser søker bok. Foto: Kristin Strøm og Elisabeth Wathne, Moment studio

Initiativet for å fusjonere leseorganisasjonene kom tidligere i høst i forbindelse med lederskifte i Foreningen !les og ny regjering med en mer offensiv bok- og lesepolitikk. Styrene i begge organisasjonene har vedtatt å sette i gang en prosess som skal diskutere nærmere om en sammenslåing er mulig eller ikke.

– Vi er i gang med noen konstruktive samtaler mellom Foreningen !les og Leser søker bok, men resultatet av samtalene er ikke gitt. Det er viktig for meg å understreke at en sammenslåing kun vil skje hvis vi ser at begge organisasjonenes formål og kjerneoppgaver kommer styrket ut av det, sier Espen Ophaug, styreleder i Foreningen !les.

– Vi er i dialog, sier styreleder i Leser søker bok, Lena Jensen, og legger til:  – En sammenslåing kan forsterke arbeidet med å skape leselyst og leseglede for alle, og spesielt for de som leser i motvind.

En arbeidsgruppe med representanter fra Foreningen !les og Leser søker bok har nå startet sonderinger. Det er årsmøtene i foreningene som skal fatte endelig vedtak.