Bokbransjen ønsker et litteraturfelt fritt for seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk. Nå har ti foreninger og organisasjoner, deriblant NBU, gått sammen og laget konkrete varslingsrutiner.

I fjor ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i bokbransjen. 4 % svarte at de var blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng i løpet av de siste to årene. Over halvparten av respondentene (53 %) oppga at de var selvstendig næringsdrivende eller frilansere.

For mange som jobber frilans og som selvstendig næringsdrivende, kan det være vanskelig å varsle om uønsket atferd i frykt for å ødelegge fremtidige karrieremuligheter. I mange situasjoner kan det dessuten være vanskelig å vite hvem du kan henvende deg til, og hva de kan gjøre.

Er du blitt utsatt for seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk, eller blitt gjort oppmerksom på at andre er blitt det, skal det være trygt å varsle – uansett. Derfor har NBU og ni andre bransjeforeninger og -organisasjoner utarbeidet følgende fire dokumenter. De to siste er tilpasset NBU:

1. Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i litteraturbransjen

2. Hva gjør jeg når jeg opplever seksuell trakassering, diskriminering, maktmisbruk eller annen uønsket atferd? Veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere i litteraturbransjen

3. NBUs rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

4. NBUs rutiner for håndtering av varsler

Her vil du bl.a. finne informasjon om hva du kan varsle om, hvem du kan varsle mot, hvordan du varsler, og hvem du kan varsle til. Du vil også finne hypotetiske eksempler på trakassering, der det blir opplyst om hvem som har ansvaret i de ulike situasjonene.

Du finner alle de fire dokumentene under fanen «For forfattere» i toppmenyen på nettsiden.

Hvem kan du varsle til?
I NBU er både leder, nestleder og administrasjonsleder varslingskontakter:
Styreleder Alexander Løken, leder@nbuforfattere.no, 995 94 700
Administrasjonsleder Ellen Liland, ellen.liland@nbuforfattere.no, 959 46 662
Nestleder Mari Moen Holsve, nestleder@nbuforfattere.no, 917 55 368

Bokbransjen har også inngått et samarbeid med Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Er du usikker på hva du har opplevd, eller hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få rådgivning gjennom Balansekunsts rådgivningstelefon på tlf. 400 38 800.