Endelig er forslaget til bokloven her! sier NBUs leder Alexander Løken. Han ser fram til å lese lovforslaget og høringsnotatet grundig.

NBUs leder Alexander Løken. Foto: NBU

«Umiddelbart er jeg fornøyd med at vi ser ut til å få en fastpris som i praksis varer lenger enn den vi har i dag», forteller Alexander Løken. «Det vil gi en forutsigbarhet for forfatterne. Fastprisen forlenger levetiden til nye bøker i priskonkurranse med paller dekket av tilbudsbøker. Samtidig er lydbøker en viktig del av inntektsgrunnlaget til mange barnebokforfattere, som helst ikke vil vente for lenge på at boka skal gjøres tilgjengelig i strømmetjenestene.»

I forslaget foreslås sluttkunderabatten på 12,5 % fjernet, noe NBU tidligere har spilt inn. Flere aktører i bransjen har gitt uttrykk for at sluttkunderabatten kan oppleves forvirrende; fastpris er tross alt fastpris.

I lovforslaget nevnes også leveringsplikten for digitale lydbøker, og at strømmetjenestene må tilby eksemplarsalg av alle lydbøker. Lovforslaget bevarer prinsippet om at forfattere skal kunne tilgjengeliggjøre bøkene sine i flest mulig kanaler, og at de yngre leserne skal kunne ha et godt utvalg uten å abonnere på mange tjenester.

En gledelig nyhet for mange av NBUs medlemmer er at bokloven åpner for at også bokillustratører og tegneserieskapere nå får muligheten til å framforhandle kollektive avtaleverk og honorarsatser.

Lovforslaget skal nå ut på høring. NBU er en av høringsinstansene. Høringsfristen er satt til 18. november.

NBU kommer tilbake med mer. I mellomtiden kan både høringsnotatet og lovforslaget leses her:

Høringsnotat – Forslag til lov om omsetning av bøker (Bokloven).pdf

Lovforslaget – Forslag til lov om omsetning av bøker (Bokloven).pdf