Av Alexander Løken, leder i NBU

I disse dager kan de fleste av oss ta en etterlengtet sommerferie. Noen vil benytte late sommerdager til å skrive, andre til bare å la humla suse og tankene vandre. Begge deler blir det forhåpentligvis bøker av!

Tilbakevendende temaer

Vi i NBUs administrasjon legger enda et innholdsrikt halvår bak oss, og det er særlig tre temaer som har preget våren: normalkontrakten, bokloven og kunstig intelligens.

Året begynte med at de tre skjønnlitterære forfatterforeningene samlet seg til felles forhandlinger om ny normalkontrakt. Samarbeidet har vært sterkt og samkjørt hele veien, og vi har møtt forleggerne til forhandlinger omtrent annenhver uke. Likevel er det mye som gjenstår, og arbeidet fortsetter etter sommeren: Forfattersiden har gitt forleggerne frist til 10. august med å svare på sentrale punkter.

Bokloven ble vedtatt i Stortinget 8. juni. Det er en viktig seier at vi nå får en boklov som vi mener kommer forfatterne til gode. I mai hadde undertegnede og styremedlem Arne Svingen et møte på Stortinget med saksordfører i boklovsarbeidet Torstein Tvedt Solberg (Ap) og politisk rådgiver Lene Endresen Normann.  I møtet tok vi opp det vi mener er en mangel i loven: regulering av strømming av lydbøker. Vi opplevde å bli hørt, og i Stortingets innspill til lovteksten ble det lovet en utredning på om ikke-diskrimineringsparagrafen også skal gjelde for strømming av lydbøker. NBU vil aktivt jobbe opp mot beslutningstakerne utover høsten for å sikre dette viktige punktet i lovverket.

Kunstig intelligens (KI) vil påvirke oss alle, ikke bare i litteraturfeltet. Mange forfattere og illustratører er bekymret for levebrødet sitt, men også for at deres opphavsrettslige verk brukes til å trene opp språkroboter. I mai kom EUs Artificial Intelligence Act, som er steg i riktig retning, men her er det viktig at også norske myndigheter kommer på banen.

Skribentorganisasjonene sendte i april en henvendelse til flere departementer der vi ba om at den nasjonale strategien knyttet til kunstig intelligens oppdateres til å inkludere et sterkt vern av opphavsrettslig beskyttet materiale. Vi fikk nylig svar om at departementene vil møte oss rett over sommeren. NBU vil også jobbe for foreningsavtaler som regulerer bruk av KI, selv om vi er bevisste på at dette er et område med mange etiske dilemmaer og gråsoner som ikke enkelt kan løses med noen pennestrøk.

Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Litteraturfestivalen gikk av stabelen mandag 22. til fredag 28. mai, og NBU var også i år representert i mange sammenhenger. Allerede på mandag formiddag fikk jeg æren av å holde åpningstalen til KOMMA, formidlingsarenaen for litteratur i Den kulturelle skolesekken på vegne av NBU.

Parallelt med KOMMA var Lillehammer vertskap for World Expression Forum (WExFo), en årlig ytringsfrihetskonferanse. NBU, de andre forfatter- og oversetterforeningene og Grafill inviterte tirsdag 23. mai til panelsamtale og workshop om kunstig intelligens og ytringsfrihet. Det ble en interessant samtale om de etiske og filosofiske aspektene ved KI etter en vinter der selve teknologien har fått mest fokus.

Onsdag 24. mai inviterte Norsk Litteraturfestival, Den norske ambassaden i Roma og NORLA (der NBU er representert i styret) til kick-off for Norge som gjesteland på barnebokmessen i Bologna i 2026. Den italienske festivalledelsen og forleggere var representert i et vellykket program, der «våre egne» Simon Stranger, Øyvind Torseter og Bjørn F. Rørvik engasjerte det internasjonale publikummet.

Torsdag 25. mai inviterte NBU til barnebokbar, der et fullsatt Brenneriet lot seg imponere over forfattere på tvers av sjangre og målgrupper. Endre Lund Eriksen, Hilde Myklebust, Ingvild Bjerkeland, Nina Borge, Per Axel Prydz, Regine Toften Holst og Svein Nyhus leste. Magnhild Bruheim var programvert.

Fredag morgen avholdt NBU sin aller første masterclass, der vi var så heldige å ha fått med oss fantasydronningen Siri Pettersen. Fra scenen fikk de påmeldte barne- og ungdomsbokforfatterne lære om Pettersens metodikk og struktur i arbeidet med de suksessfulle Ravneringene– og Vardari-seriene. Aldri har excel-ark vært mer inspirerende! Superlativene haglet fra publikum i etterkant, og vi planlegger å gjenta suksessen neste år – med en annen mester i forfatterfaget. Takk igjen til Siri Pettersen!

Apropos metodikk og struktur: 5.–7. juni arrangerte NBU nok et vellykket skriveopphold i på Breiva Gjestegård. Vi får stadig flere søkere til skriveoppholdet, og vi håper enda flere får anledning til å delta neste år! 

Europeisk forfattersamarbeid

Kunstig intelligens var også tema da European Writers’ Council (EWC) møttes til årsmøte i Berlin 2.–4. juni. Regulering av KI-teknologi er et område der det er essensielt med et tett europeisk samarbeid mellom forfatterforeningene. EWC er blant annet en aktiv og viktig pådriver for en regulering av kunstig intelligens overfor EU og andre beslutningstagere. Årsmøtet i EWC ble avsluttet med en formaning og en bønn om at vi ikke må glemme våre ukrainske kollegaer som fremdeles er fanget i en krig som fortsetter med uavbrutt brutalitet.

Krigen i Ukraina, samt brudd på menneskerettigheter i Belarus, var også på agendaen da NBUs nestleder deltok på Baltic Writers’ Council (BWC)  6.–7. mai i Visby. Les mer her.

15.-16. juni ble det avholdt møte i NFOR (Nordisk Forfatter- og Oversetterråd) på Hanaholmen i Finland. Som alltid er det inspirerende å møte våre nordiske kollegaer og utveksle erfaringer. Vi har mye til felles, både som folk og som skribentorganisasjoner, men det er også interessant å belyse og diskutere det som gjør oss forskjellige – og hva vi kan lære av hverandre.

Styre- og rådsseminar

De siste årene har vi valgt å legge styre- og rådseminaret rett før sommerferien. Det er et godt tidspunkt for å oppsummere arbeidet og legge planer for høsten – med et blikk på strategien og aksjonspunktene som ble vedtatt på årsmøtet i mars. Det ligger også stor verdi i å inkludere nye styre- og rådsmedlemmer så raskt som mulig i arbeidet.

NBUs styre og råd. Bak f.v.: Håkon Øvreås, Mahmona Khan, Alexander Løken, Nora Dåsnes, Arne Svingen, Sanne Mathiassen, Harald Nortun og Alf Kjetil Walgermo. Foran f.v.: Lene Ask, A. Audhild Solberg, Line Halsnes, Johan B. Mjønes og Linn T. Sunne. Foto: NBU

På årets seminar diskuterte vi et mylder av temaer: en «strømmestrategi» for lydbøker, normalkontrakt for tegneserieskapere, mangfold i barnelitteraturen samt kulturmeldingen «Kunstnarkår». Vi tok oss også tid til en diskusjon om NBU som fagforening og kunstnerorganisasjon, og om vi har inntakskriterier som er inkluderende nok. Det var et nyttig og godt seminar, både faglig og sosialt, og ga grobunn for videre planlegging av høstens satsningsområder.

Med det vil jeg ønske alle barne- og ungdomsbokforfattere – medlemmer, ikke-medlemmer og debutanter – samt andre kollegaer i litteraturfeltet en riktig fin sommer!