I 2025 blir Norge gjesteland på bokmessen i Leipzig. Europas største litteraturfestival «Leipzig leser» er en viktig del av messen, og fyller hele byen fire dager med 3000 arrangementer på 350 forskjellige steder.

En rekke forfattere fra Norge vil bli presentert, både på bokmessen og i Leipzig by. Hovedvekten av programmet vil være basert på bøker som nylig er utkommet i tysk oversettelse. Dette er en gyllen mulighet til å presentere bredden av litteratur fra Norge til et leseinteressert publikum fra hele Tyskland.

– Det tyske markedet har lenge vært viktig for norsk litteratur i utlandet, sier direktør i NORLA, Margit Walsø. – Nå får vi muligheten til å intensivere kontakten og løfte frem nye stemmer på en lesemesse som har som mål å inspirere leseren og sette forfatteren i sentrum.

Prosjektet organiseres av NORLA, som allerede har erfaring fra flere gjestelandsprosjekt, som Bokmessen i Frankfurt 2019 og Bokmessen i Warszawa 2022.

Les mer her.

Styret i NORLA sammen med direktøren for bokmessen i Leipzig. Bak fra v.: Alexander Løken (leder NBU og styremedlem i NORLA), Joakim M. Lie (prosjektleder Fritt Ord), Hilde Lyng (leder Norsk Oversetterforening), Arne Vestbø (generalsekretær NFFO og styreleder i NORLA), Andrine Pollen (ansattrepresentant i styret). Foran fra v.: Brynjulf Jung Tjønn (leder Forfatterforeningen og  styremedlem i NORLA), Heidi Austlid (direktør Forleggerforeningen og nestleder i NORLAs styre), Evy Tillman (agent Oslo Literary Agency og styremedlem i NORLA), Eystein Hanssen (styreleder Forfatterforbundet), Margit Walsø (direktør NORLA) og Oliver Zille (direktør bokmessen i Leipzig). Foto: NORLA