NBU-prisen går til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen i Norge. I år går prisen til Mary Ailonieida Sombán Mari, for hennes innsats for samisk barne- og ungdomslitteratur. 

NBU-prisen ble utdelt på NBUs medlemsmøte i Oslo 21. oktober. Her er den glade prisvinner sammen med NBUs leder Alexander Løken. Foto: NBU

— Det er med stor glede jeg kan meddele at styret i NBU har besluttet at NBU-prisen for 2023 blir tildelt Mary Ailonieida Sombán Mari, sier NBUs leder Alexander Løken. — Mary ga ut Norges første barnebok på samisk i 1976 og har siden gjort en forbilledlig innsats for samiskspråklig litteratur for barn. Den innsatsen ønsker NBU å hedre. 

Prisen er et trykk laget av billedkunstner, illustratør og forfatter Lars Elling. 

Her er hele begrunnelsen for utdelingen:

«1. juni 2023 avga Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Kommisjonen hadde som oppdrag å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I rapporten kan vi lese at et språk kan sies å være trygt når det overføres mellom generasjoner og i tillegg er i bruk i offentlig sammenhenger som i utdanningsinstitusjoner, media, arbeidsliv, administrasjon og kulturliv.

«Trygt» er et uvant ord å bruke om språk. At et språk er i fare, at andre språk truer med å utslette det. Men det er diskusjon vi er blitt mer vant til å ta. Som oftest hører vi hvordan de forholdsvis små språkområdene norsk bokmål og nynorsk risikerer å erstattes av engelsk i dagens digitale hverdag. Men vi har enda mer marginaliserte språkområder i Norge, der faren er desto mer prekær. Fra en av rapportens sannhetsvitner kan vi lese følgende utsagn: 

Alt foregikk jo på norsk, og dermed så gikk man gradvis over til det språket uten at man tenkte noe særlig over det. Og nå er det så lett å si: Herregud, tenkte dere ikke over at dere mistet noe? Hva er det man skulle miste, når man ikke visste hva det var å miste?

Når noe er i fare, må det forsvares og beskyttes. For å beskytte et språk må det brukes, både muntlig og skriftlig. Og det er skriftspråket vi forfattere har et særskilt ansvar med å benytte og dermed beskytte og bevare.

Årets vinner av NBU-prisen har tatt på seg dette ansvaret med sitt banebrytende arbeid for samisk barne- og ungdomslitteratur. Som forfatter av Norges første barnebok utgitt på samisk i 1976, Ámmul ja alit oarbmælli, eller Ámmul og den blå kusinen, har hun utmerket seg som en foregangskvinne i arbeidet med å skape bevissthet rundt samisk litteratur og bidratt til en større anerkjennelse av samiske språk i den norske offentligheten. Dette ønsker NBU å hedre. 

Vinneren har siden debuten gitt ut en rekke bøker på samiske språk, både prosa, poesi og dramatikk, og er blant annet blitt nominert til Nordisk råds litteraturpris. Hun var i tillegg en av initiativtakerne da Samisk forfatterforening ble stiftet i 1979.

Det gleder meg å meddele at NBU-prisen 2023 går til forfatter Mary Ailonieida Sombán Mari

 

(Forsidefoto: Tanya Busse)