Kjære forfattere!

Sanne Mathiassen, nestleder, Alexander Løken, leder, og Ellen Liland, administrasjonsleder i Norske Barne- og ungdomsbokforfattere ønsker god jul fra kontoret i Oslo.

NBU-medlem Helene Guåker satte ord på forfattertilværelsen i en treffende og gripende kronikk i Aftenposten 14. desember. Forfatterøkonomi er et gjennomgående tema i flere av NBUs pågående saker; både forhandlinger om ny normalkontrakt og innspill til stortingsmeldingen Kunstnarkår. Helene har latt oss dele kronikken på NBUs nettside, og vi anbefaler alle å lese den!

I nyhetsbildet ellers er det få lyspunkter, men vi kan i det minste løfte fram noen gode nyheter for oss som skriver barne- og ungdomslitteratur.

Gladsak #1: 3. desember ble det klart at regjeringspartiene og SV har blitt enige om statsbudsjettet for 2024, og at innkjøpsordningen for tegneserier er styrket med ytterligere to millioner – en økning på til sammen fire millioner. På Periskop.no kunne vi tidligere i høst lese at kun 41 prosent av årets påmeldte tegneserier for barn og ungdom ble kjøpt inn. Til sammenlikning har Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier uttalt at nærmere 80 prosent av de påmeldte titlene (for voksne og barn) har en kvalitet som kunne kvalifisert for innkjøp. Det er en urettferdig ubalanse som nå blir korrigert i statsbudsjettet, og NBU vil rette en stor gratulasjon til alle tegneserieskapere!

Gladsak #2: I statsbudsjettet ble det også satt av midler til 37 nye arbeidsstipendhjemler og 7 nye hjemler for etablerte/seniorkunstnere, fordelt på 23 kunstnergruppe. I desember var innstillingen til kvotefordeling klar, og vi kan med glede konstatere at BU-forfattere er forespeilet to nye arbeidstipendhjemler og ett nytt for etablerte/seniorkunstnere. I tillegg er vår årlige kvote til diversestipend økt markant: Fra 560.000,- til 800.000,-. Det er tydelig at barne- og ungdomsbokforfattere er prioritert i årets kvotefordeling og at vi er blitt hørt i våre innspill om at stipender til barne- og ungdomsforfattere er et viktig ledd i en nasjonal leselystsatsning. Endelig kvotefordeling blir avgjort på nyåret.

Brudd i normalkontraktsforhandlingene

Gjennom hele året har NBU, Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet forhandlet sammen om en ny normalkontrakt. Fra dag én har kravet vårt vært en bedre avtale for forfatterne, inkludert høyere royalty. I dagens normalavtale er det et såkalt «heftefradrag» der det trekkes 15 prosent til innbinding av boka, førforfatterens royalty beregnes. Dette er en svært gammeldags ordning, fra en tid da det kostet mye mer å binde inn bøker. Forleggerforeningen er enige i at ordningen er avleggs, og er villige til å fjerne den – så lenge forfatterne ikke får mer betalt. Det er både urimelig og ulogisk. Etter å ha stanget i veggen i et år, er det nå slutt. For NBUs medlemmer innebærer det at det den gamle normalkontrakten som fremdeles gjelder, og vi skal passe på at den følges til punkt og prikke. I den sammenhengen krever forfattersiden at det settes ned et tvisteutvalg for å vurdere uenigheter i tolkningen av dagens avtale.

KI-utreding på Nasjonalbiblioteket

«KI-generert» er kåret til årets nyord av Språkrådet, og ingenting tyder på at kunstig intelligens vil prege 2024 noe mindre enn i året som har gått. Nylig ble det offentliggjort at Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt Nasjonalbiblioteket sette i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke verdien av opphavsrettslig  beskyttet materiale i trening av norske generative språkmodeller. Nasjonalbiblioteket skal vurdere  grunnlaget for en eventuell kompensasjonsordning for norske rettighetshavere, og utarbeide forslag til en slik ordning – i tråd med forfatter- og oversetterforeningenes krav tidligere i høst.

I en pressemelding sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery:  «Vi må ta hensyn til de som har skapt materialet det skal trenes på. Derfor vil representanter fra rettighetshavere, forfattere og forleggerorganisasjoner inviteres til å følge prosjektet tett.»

NBU ser fram til å bidra i evalueringsarbeidet.

NBUs administrasjon tar nå juleferie, og er tilbake på kontoret 2. januar.

Ellen, Sanne og jeg ønsker alle medlemmer, forfattere, skribentorganisasjoner og andre samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år!

Av Alexander Løken, leder i NBU