«Residens i Residensen» stipendprogram av Norges ambassade i Berlin utlyses også i 2024. Her oppfordres kunstnere, kuratorer og andre kulturutøvere til å søke. Deriblant barne- og ungdomsbokforfattere. 

Kanskje er dette deg våren 2024? Foto: Claudio Schwarz/Unsplash

For tredje gang inviterer Norges ambassade i Berlin til kunstneropphold i Tyskland. Hensikten er å bidra til at norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate, skriver de i utlysningen. Søknadsfrist for første halvår  (innen 30. juni 2024) er 31. januar 2024. Kandidater må være norske statsborgere eller bo og ha sitt virke i Norge.

«Residens i residensen» innebærer gratis losji i gjestebolig som tilhører ambassadens residens samt stipend som utgjøres av støtte til reisekostnader og utgifter i Tyskland (se under). Utover dette inviterer ambassaden stipendmottaker og utvalgte relevante kontakter til et nettverksmøte i løpet av oppholdet.  Stipendmottaker presenterer sitt arbeid og formål med tysklandsbesøket under dette arrangementet.

Stipend innebær reisekostnader opp til i utgangspunktet 3000 NOK og stipend tilsvarende 5000 NOK per uke.  Ankomst og avreise skal skjer på en ukedag.

Søknadsfrist for stipender første halvår 2024 er 31. januar 2024.