Sidsel Mørck har gjennom flere tiår markert seg som en populær og allsidig forfatter med et sterkt samfunnsengasjement. Forfatterskapet er omfattende og rommer diktsamlinger, novellesamlinger, romaner og barnebøker. Tidligere i mars gikk hun bort, 86 år gammel. 

Forfatterportrett: Aschehoug.

Sidsel Mørck var kjent for både sitt sterke miljøengasjement og for barnedikt som «Erta berta sukkererta», skriver nrk.no.

Mørck gikk bort tidligere i mars etter lang tids sykdom, og etterlater seg et omfattende forfatterskap med både diktsamlinger, novellesamlinger, romaner og barnebøker – noen av dem i verseform. Totalt ble det 14 diktsamlinger og bøker for barn og ungdom fra hennes penn. Hun var også en aktiv debattant i mediene.

En av hennes mest kjente diktsamlinger for barn.

Mørcks forfatterskap for barn preges av en aktiv stillingstagen på barns vegne, skriver Wikipedia. Hun oppfatter barn som representanter for de sunne, gode verdiene og interessene, mens «de voksne» representerer negative verdier som kjøpepress, miljøødeleggelse og undertrykkelse.

Ytringsfrihetens forkjemper

Sidsel Mørch mottok en rekke priser, både for sitt forfatterskap og for sitt sterke engasjement, ikke minst for miljøet. Så sent som i 2013 fikk hun Ossietzky-prisen, som gis til personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten». I begrunnelsen het det:

«Sidsel Mørck har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge».

Blant dem som hyllet Mørck da hennes bortgang ble kjent, er Zola-prisen, som hun i mange år satt i styret for, og Besteforeldrenes klimaaksjon – som i sitt minneord fastslår at «hennes livslange miljøengasjement har betydd mye for mange».

Miljøvern-poesi

Mørck debuterte i 1967 med en diktsamling, og allerede i 1969 kom det første «miljødiktet». Etter å ha bodd i Grenland ble industriforurensning tema i flere dikt og romaner. I 1987 – da Brundtland-kommisjonen la fram sin rapport «Vår felles framtid» – skrev hun det sterke diktet «Vår eneste himmel», som innledes slik:

«Blå er vår eneste himmel, grønn er vår eneste jord. Her er vår eneste fremtid, nå setter vi våre spor».

NBU kondolerer til familie og venner. En viktig stemme i barne- og ungdomslitteraturen er blitt borte.