Nå er det avgjort kven som får arbeidsstipend og diversestipend i år. 

Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattarar kan søke om både NBUs stipend og Statens kunstnarstipend. NBUs litterære råd er stipendkomité for begge ordningane og fordeler stipenda mellom søkarane.

Desse har fått Statens kunstnarstipend:
Arbeidsstipend
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnarar
Diversestipend
Stipend for etablerte kunstnarar
Stipend for seniorkunstnarar

Desse har fått stipend frå NBUs vederlagsfond:

 

Arbeidsstipend År
Ingvild Bjerkeland 1
Nina Borge 1
Aleksander Kirkwood Brown 1
Harald Rosenløw Eeg 1
Marianne Gretteberg Engedal 1
Sigmund Løvåsen 1
Åse Lisbeth Ombustvedt 1
Elin Victoria Unstad 1

 

Diversestipend Sum
Nina Andersen Sjødal 150 000
Rut Granli 150 000
Sigrid Agnethe Hansen 150 000
Regine Toften Holst 125 000
Tor Arve Røssland 80 000
Ida Tufte Michelsen 80 000
Kari Svedrup 80 000
Gyrid Axe Øvsteng 75 000
Kari Mathilde Hestad 70 000
Annette Saugestad Helland 70 000
Martine Grande 70 000
Ruth Lillegraven 70 000
Mina Lystad 70 000
Monika Steinholm 70 000
Hanne Gjerde Buch 70 000
Fanny Vaager 70 000
Vegard Markhus 70 000
Kirsti Kristoffersen 70 000
Anneli Klepp 70 000
Hege Østmo-Sæter Olsnes 70 000
Henrik Hovland 50 000
Pia Sabel Gulling 50 000
Mariko Miyata-Jancey 50 000
Maren Elise Skolem 50 000
Jan Tore Noreng 50 000
Max Estes 50 000
Eli Hovdenak 40 000
Veronica Salinas 40 000
Cha Sandmæl 40 000
Sunniva Relling Berg 40 000
Trude Tjensvold 40 000
Ingrid Z. Aanestad 30 000
Olla Rypdal 30 000
Lars Mæhle 30 000
Eldrid Johansen 25 000
Steffen Sørum 25 000
Heidi Christine Schømer 20 000

Alle som har søkt stipend frå NBUs vederlagsfond, vil få skriftleg svar på søknaden.

(Illustrasjon: Jill Moursund)