Leser søker bok lyser ut nye stipend!
Søknadsfrist: 1. november

Er du forfatter, illustratør eller serieskaper?
Vi støtter både skjønnlitteratur, faglitteratur og tegneserier.
Denne gangen vil vi prioritere søknader rettet mot voksne lesere.
Men har du et godt prosjekt rettet mot barn og ungdom, send gjerne inn søknad.

Les mer om søknadskriteriene her:
https://lesersokerbok.no/stotteordninger/