Som varslet etter bruddet i forhandlingene om ny normalkontrakt, har forfatterorganisasjonene sendt krav til Den norske Forleggerforening om tvisteutvalg.

NBU-leder Alexander Løken sier tydelig ifra at normalkontrakten må endres. Foto: Moment Studio-2

Ved tvist om anvendelsen, tolkningen eller rettsvirkningene av Normalkontrakten kan forfatterorganisasjonene eller Forleggerforeningen kreve at det opptas forhandlinger i et tvisteutvalg. Utvalget skal oppnevnes av partene i partene i felleskap.

De tre forfatterorganisasjonene Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere krever at tvisteutvalget behandler og tar stilling til anvendelsen, tolkning og rettsvirkning av flere av punktene som har vært sentrale i de nå avbrutte forhandlingene. Dette dreier seg blant annet om den såkalte hefteavkortningen, om forlagenes praksis for beregning av royalty i friprisperioden og andre punkter i avtalen det er uenighet om, eller som oppfattes som urimelige.

– Forfattersiden har vist stor vilje til å forhandle om sentrale punkter i en ny normalavtale, sier leder i NBU, Alexander Løken. – Men nå som bruddet i forhandlingene er et faktum, er det viktig at vi avklarer uenigheter og behandler urimelig punkter i dagens avtaleverk.

Forfatterorganisasjonene krever videre at tvisteutvalget sammensettes med et likt antall medlemmer fra hver side i forhandlingene, med et nøytralt medlem i midten, slik at tvisteutvalget er i stand til å fatte objektive beslutninger.

Tvisteutvalgets konklusjon må godtas av begge parter. Hvis det ikke oppnås enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.