Forfatterforeningene og Forleggerforeningen er enige om et avtaletillegg for å regulere trening og bruk av kunstig intelligens (KI). Foto: Colourbox

Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening er enige om at følgende punkter legges til alle nye Normalkontrakter som inngås mellom forfatter og forlag.

Foreningene er også enige om at bestemmelsene bør gjelde for tidligere utgitte titler. For forfattere som ønsker det, kan tillegget utformes som en selvstendig avtale, hvor tidligere titler blir spesifisert.

– Formålet med tillegget er å sikre at verket kun benyttes på de måter som er dekket i gjeldende normalkontrakt, sier Alexander Løken, leder i NBU.

NBU-leder Alexander Løken har fulgt debatten om KI i litteraturfeltet tett. Foto: Moment Studio-2

Tillegget er ment som en garanti for forfatterens og verkets kunstneriske integritet, og til sikring av forfatterens rettigheter frem til det eventuelt foreligger en omforent ordning for kollektiv klarering av opphavsrettigheter ved bruk av litterære verk for trening av KI.

  1. Addendumet.

Addendum/tillegg til Normalkontrakten, utarbeidet av Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den norske Forleggerforening november 2023.

Om generativ kunstig intelligens 

  1. a)    Forlaget kan ikke bruke Verket eller gi tredjeparter tillatelse til å bruke Verket til å trene kunstig intelligens-teknologier og -modeller.
  2. b)    Forlaget garanterer at det ikke vil la Verket bli behandlet eller bearbeidet med kunstig intelligens-teknologier eller -modeller, ut over vanlige tekst- og rettefunksjoner i skriveprogram, med mindre dette er avtalt med forfatteren.
  3. c)    Forfatteren garanterer at Verket ikke er skrevet av kunstig intelligens-teknologier eller -modeller, ut over vanlige tekst- og rettefunksjoner i skriveprogram. Hvis verket inneholder tekst som er generert av kunstig intelligens skal forlaget opplyses, og teksten merkes, som ved andre kildereferanser.
  4. d)    Med KI-teknologier menes modeller og verktøy som ChatGPT, GPT-4, BERT, DALL-E og liknende tjenester som kan frembringe og skrive om tekster og andre kunstneriske utrykk i tilknytning til verket.