Nå har NBU endret på inntakskriteriene fra to bøker til én. 

Alexander Løken oppfordrer alle debutanter til å søke om medlemskap i NBU. Foto: Elin Hansson

– NBU ønsker å være en raus og inkluderende forening, som hjelper både medlemmer og ikke-medlemmer ved behov, sier sier Alexander Løken, leder i NBU .

De nye inntakskriteriene ble vedtatt på NBUs årsmøte 16. mars.

Fra styrets begrunnelse: «Det er gjerne som fersk forfatter at man har behov for råd, veiledning og et faglig nettverk å kunne støtte seg til. Uten en medlemsorganisasjon i ryggen, vil det være forlaget som får utøve størst innflytelse på forfatteren. Styret mener at å endre inntakskriteriene fra to bøker til én, vil gjøre foreningen mer tilgjengelig, uten å rokke ved kvalitetskriteriene som NBU som kunstnerorganisasjon er tuftet på. Styret mener også at det vil styrke vår rolle som fagforening at vi har mer inkluderende inntakskriterier».

Jeg er skikkelig glad for at NBU kan ønske velkommen til forfattere som har skrevet én bok, sier Alexander. – Hvert år møter vi nyskapende og talentfulle forfattere på NBUs debutanttreff, og nå kan vi endelig oppfordre dem til å søke om medlemskap. Det er avgjørende at foreningen oppleves relevant og inkluderende for den nye generasjonen med forfattere. Dette blir en prioritering for NBU framover.

Meld deg inn i NBU her!