Area og de andre sebonittene har søkt tilflukt i gjeterhulen mens Ildkulen herjet verden. Utenfor hulen møter de et ødelagt Sebonia dekket av et tykt lag med leire. Hvordan skal de overleve? Helt uventet dukker hjelpen opp, og for første gang innser sebonittene at det finnes liv utenfor All-landet! Møtet med De Fremmede fra Neboria skaper håp – men også undring og angst. Vil de glade og hjelpsomme neborittene ta over landet og infiltrere hele kulturen deres? Og skjuler det seg en mørk hemmelighet bak De fremmedes interesse for Area? En hemmelighet som kan snu hele Areas virkelighet på hodet?

Drømmen om Neboria er den andre boka i serien Nye verden, en framtidsdystopi som startet med Nemesis venter høsten 2014.