OG handler om å finne sin plass i en ny kultur.

Romanen ”OG” begynner med enkle standardfraser fra et norskkurs: ”JEG ER FRA ARGENTINA (… ) HAR DU DET BRA?” Etter hvert som eleven, og jeg-personen i denne boka, får et rikere språk, åpner teksten seg, og vi får en nær og sår skildring av det å være fremmed i et land. Fortelleren opplever å være utenfor både språket og det hun oppfatter som en kjølig kultur. Kontrasten til det hun har reist fra er stor, og denne kontrasten tar Salinas med seg inn i de vekslende kapitlene fra Argentina og Norge.

Det er barndomserindringene fra Argentina som trer sterkest frem i boka. Fantastisk frodige historier om familiens bakgrunn, om å være indianer, om nærheten til naturen, om politiske opptøyer, om lek med krokodiller, den deilige følelsen av hønsebæsj mellom nakne tær, og sommeren der jeg-personen og søsteren plukket bomull fra morgen til kveld i en hel uke, hvorpå onkelen kjøpte cola til alle slektningene for pengene de tjente. Disse fortellingene blir desto mer fremtredende når de stilles opp mot kapitlene fra fortellerens nye liv som au-pair hos en ordknapp og kjølig familie i Norge, og de rutinepregede hverdagene hun har her. 
Men kan hun finne en plass til sitt gamle jeg i det nye livet? Kan hun være både OG i stedet for enten ELLER?

OG er først og fremst en bok om språk og identitet. Hvem er man uten språk, uten fortellinger? Blir man ny med et nytt språk? Og hvor blir det av den man var før?

Salinas har absolutt kontroll på språket, og det er forbløffende hvor rik en såpass skrinn tekst kan være.

Camilla Kuhn

Veronica Salinas

OG

Cappelen Damm 2016

171 sider

Utgitt med støtte fra Leser søker bok

Lettlest for ungdom