Norsk Dramatikkfestival søker tekster til festivalen i 2023. Tekstene kan være rettet mot alle aldersgrupper. Frist for innsending er 1. juni 2022.

Norsk Dramatikkfestival har en åpen tilnærming til hvordan en teatertekst ser ut, så lenge den inviterer til en iscenesettelse. Teksten kan være en kort enakter eller av lengre format. Den kan ikke ha vært oppført tidligere.

Festivalen juryerer alle innsendte tekster anonymt. Under festivalen i juni 2023 framføres de utvalgte tekstene av profesjonelle skuespillere. Dramatikerne bak de valgte bidragene vil bli honorert.

En av de utvalgte tekstene under forrige festival var Dette er morsmålet mitt av forfatter Rune F. Hjemås, som skriver for både barn og voksne. Stykket ble oppført ved Trøndelag Teater i juni 2021 med Carl Martin Eggesbø i hovedrollen. Foto: Norsk Dramatikkfestival

Send teksten din som en pdf-fil til manus@dramatikkfestivalen.no senest 1. juni 2022. Husk at den skal vurderes anonymt. Skriv derfor ikke forfatternavnet i pdf-en, kun i e-posten,  ellers vil ikke teksten bli vurdert.

Les mer om festivalen her.