Av Alexander Løken, leder i NBU

Sommerferien nærmer seg, og det føles som om tempoet er skrudd opp et hakk i 2022, også i foreningslivet. Det har iallfall vært nok å henge fingrene i siden NBUs årsmøte i april:

Dialog med Forleggerforeningen

Etter vårens høye konfliktnivå rundt realisasjonsbestemmelsen i normalavtalen har NBU og de andre skjønnlitterære forfatterforeningene vært i løpende dialog med Forleggerforeningen. Samtalene har vært konstruktive, og målet har vært å avklare uenighetene før en eventuell reforhandling av normalavtalen. Forleggerforeningen vedtok nylig en midlertidig anbefaling om ikke å redusere royaltysatsen ved kampanjesalg. Dette vil i praksis ha liten effekt, da flere forlag allerede i våres frøs denne praksisen. For ikke å glemme at flere store forlag har uttalt at de aldri setter ned royaltysatsen ved kampanjesalg.

NBU har hele tiden vært åpne for revideringer av normalavtalen, men vi ser på uenigheten rundt realisasjonsbestemmelsen som et hinder for å komme i gang med reelle forhandlinger. NBU og Forfatterforeningen vil derfor fortsette dialogen med Forleggerforeningen, og jobbe for en snarlig avklaring rundt tvisten om realisasjon.

Baltic Writers’ Council

Fra 6. til 7. mai ble Baltic Writers’ Councils (BWC) årsmøte avholdt i middelalderbyen Visby på Gotland. BWC organiserer 21 baltiske og nordiske forfatter- og oversetterforeninger fra 12 land. Den norske delegasjonen besto av undertegnede samt Hilde Lyng (leder i Norsk Oversetterforening) og Heidi Marie Kriznik (leder i Den norske forfatterforening).

Full rapport fra møtet finner du her.

Kunstnermeldingen

13. mai var NBU og andre kunstnerorganisasjoner invitert til kulturminister Anette Trettebergstuen for å gi innspill til Kunstnermeldingen om kunstneres vilkår. I løpet av NBUs tilmålte tre minutter fikk vi touchet innpå temaer som stipendmidler, litteraturformidling, ytringsfrihet og mangfold. I tillegg vil skriftlig innspill bli levert før sommeren. Vi er glade for at dette viktige arbeidet er gjenopptatt, og at det settes fokus på den skjøre kunstnerøkonomien og manglende sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Samtale om mangfold

31. mai var NBU ved undertegnede representert i en panelsamtale om mangfold i barnelitteraturen. Samtalen ble arrangert av Nasjonalbiblioteket i forbindelse med Flerkulturelt biblioteksmøte og ble ledet av Ayse Koca, prosjektleder for Bærekraftsbiblioteket ved Norsk barnebokinstitutt. Med i panelet var også Veronica Salinas, litteraturformidler ved Norsk barnebokinstitutt, og Brynjulf Jung Tjønn, redaktør for barne- og ungdomslitteratur i Samlaget.

Vi snakket om hvordan mangfold handler om å se, lytte til og inkludere alle i samfunnet vi lever i. Det ble også diskutert om vi virkelig har et ekte mangfold i BU-litteraturen, og hvordan vi eventuelt kan bidra til å framheve dette mangfoldet. Om man kan skrive om mennesker med en annen bakgrunn enn seg selv, er stadig en aktuell problemstilling, som også ble diskutert. NBUs årsmøte vedtok at vi skal jobbe med å forsterke mangfoldet innad i foreningen, og generelt i barnebokfeltet, og samtalen på Nasjonalbiblioteket ga nyttige perspektiver til dette arbeidet.

Tegneserier på Lillehammer

I sin spede begynnelse hadde NBU et anstrengt forhold til tegneserier. I 1955 ble det til og med avholdt et seminar om temaet på Ringen kino i Oslo, og i en notis i Aftenposten, under tittelen «Gift og motgift i barnelitteraturen», kunne man lese:

På Ringen kino ble det det søndag holdt en meget vellykket matiné som et ledd i kampen for god barne- og ungdomslitteratur. Matinéen var planlagt av forfatterinnen fru Gunvor Fossum (NBUs første leder, red.anm.). (…) Lærer Erling Norum kåserte så om det han kalte «gift», som i dette tilfelle var tegneserier og magasiner med sinnsfordervende innhold. Efterpå kåserte fru Fossum om «motgift», nemlig barne- og ungdomsbøker som hjelper til å gi leseren en positiv livsholding.

Det var med et annet utgangspunkt at NBU igjen arrangerte tegneserieseminar, denne gangen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 2. juni. For både NBUs og den generelle holdningen til tegneserier har endret seg siden 1955. Tegneserier har blitt tatt inn i varmen som litteratur, det har oppstått en ny sjanger, «nordic manga», tegneserier topper bokhandlenes salgslister, og NBU har fått flere nye medlemmer som er tegneserieskapere.

Den første delen av seminaret var en samtale mellom tegneserieskaper Sara Hjardar og hennes redaktør Tonje Tornes, der vi fikk innsikt i hvordan dagens serieskapere jobber. Hjardar tilhører en generasjon av serieskapere som har omfavnet det digitale uttrykket, og der penn og papir til en viss grad er fortidens verktøy.

Seminarets andre del var en samtale med Tornes og Ole Ivar Burås Storø fra Foreningen !les, ledet av undertegnede. Kan lesing av tegneserier gå på bekostning av langlesingen og tilveksten av romaner for barn og ungdom, spurte vi. «Vi trenger begge deler», var paneldeltakernes unisone svar, og det ble konkludert med at tegneserier også kunne bidra til å gi leserne en «positiv livsholdning.»

NBUs dag på Lillehammer ble avsluttet med den tradisjonelle Barnebokbaren, der et knippe forfattere leste og fortalte fra scenen på Brenneriet. En fin seanse på tvers av målgrupper og sjangere.

Styre- og rådsseminar

Fra 7. til 9. juni var NBUs styre og litterære råd samlet til seminar på vertshuset Vita Älgen i Värmland. Mens styret fordypet seg i normalkontrakten og NBUs vedtekter, diskuterte rådet humor og horror i barne- og ungdomslitteraturen samt grenselandet mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Vi hadde også en felles samtale om strømninger og trender i BU-litteraturen, etter en innledning ved rådet.

Ikke minst er den sosiale delen av disse seminarene viktige. For når vi blir bedre kjent, blir vi tryggere på hverandre og bedre rustet til å ta viktige og vanskelige avgjørelser, både i styret og rådet.

Her kan du lese et reisebrev fra seminaret.

Høsten står for tur

Ellers kan det nevnes at planleggingen av høstens aktiviteter er i full gang. Allerede 16. august er NBU (og andre foreninger) representert på Arendalsuka med arrangementet Kick-off: Leselyst, der kulturminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna er huket inn til en samtale om hva vi kan forvente oss av en nasjonal leselyststrategi. Ordstyrer er vår egen, eminente Liv Gulbrandsen.

Og for dere som ikke allerede har notert det i kalenderen: 24. september blir det 75-årsfeiring av NBU på Litteraturhuset i Oslo. Det vil også bli avholdt medlemsmøte med faglig innhold på formiddagen, da i Kronprinsens gate 17. Vi gleder oss til det!

Her i administrasjonen er vi klare for en siste innspurt, men vi vil allerede nå ønske dere en riktig fin sommer!

NBUs administrasjon: leder Alexander Løken, nestleder Sanne Mathiassen og administrasjonsleder Ellen Liland. Foto: NBU