Av Alexander Løken, leder i NBU

Lørdag 30. oktober fikk NBU avholdt sitt første medlemsmøte på to år, og det var tydelig på alle de blide og forventningsfulle ansiktene at dette var etterlengtet. Om pandemien har lært oss noe – eller minnet oss på det – er det at også forfattere trenger sosialt og faglig påfyll.

Glimt fra NBUs medlemsmøte. Foto: Svein Nyhus

Vi i administrasjonen har satt oss mål om å ha flere medlemsaktiviteter i tiden som kommer, og vi starter allerede 13. desember. Da inviterer vi på Lang julelunsj her på huset (egen invitasjon kommer). Vi serverer julegrøt med mandel, og vi vil dessuten ha en samtale om tegneserier, som har fått et oppsving blant de yngre leserne de siste årene.

På nyåret har vi også spennende planer som involverer medlemmer på alle kanter av landet. Vi gleder oss til å dele disse med dere!

Politisk arbeid
I forrige lederbrev kommenterte jeg den avtroppende regjeringens statsbudsjett, som tilsynelatende var støvsugd for alt som kunne minne om litteratur. NBU sendte inn innspill til kulturbudsjettet, og torsdag 4. november var vi invitert til høring hos kulturkomiteen på Stortinget.

I mitt muntlige innlegg vektla jeg hvor viktig det er med en nasjonal leselyststrategi og tiltak for å styrke barne- og ungdomsbokforfatteres økonomiske vilkår:

Vi ønsker oss alle barn og ungdom som leser, og for å få til det må vi kunne tilby dem variert, mangfoldig, på alle måter god litteratur.

Det er her dere kommer inn i bildet, kjære BU-forfattere!

Tirsdag 16. november var NBU tilbake på Stortinget, denne gangen med de øvrige forfatter- og oversetterforeningene, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

F.v. midt imot: Vibeke Røgler (Foreningen !les), Monika Helvig (Leser søker bok), Alexander, Ingvild Herzog (Norsk Forfattersentrum) og Birgitte Eek (Norsk barnebokinstitutt).

Vårt publikum var igjen kulturkomiteen, nå for å gi en innføring i det litterære kretsløpet: Hvordan blir en bok til, fra idé til ferdig verk som når ut til leserne? Hvilke kulturpolitiske virkemidler og verktøy bidrar til at vi kan ha en bred og allsidig litteratur?

NBU fokuserte i våre tilmålte to minutter på formidlingsdelen av forfattervirket. For at leserne skal få et nært forhold til litteraturen, er det viktig å kunne møte forfatterne som skaper den – særlig for den oppvoksende generasjonen.

Bokloven
Arbeidet med boklov er godt i gang. Fredag 19. november ble det avholdt et oppstartsarrangement på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka, der nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre fyrte av startskuddet, med taler og innlegg fra forfattere, bokhandlere, strømmeaktører, forlag og lesere.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Foto: NBU

Statssekretær Odin A. A. Bohmann. Foto: NBU

Statssekretær Odin A. A. Bohmann – som representerte kulturministeren – nevnte i sin åpningstale «de viktigste bøkene for de viktigste leserne», en lett omskriving av NBUs motto. Det gikk ikke upåaktet hen hos tilstedeværende bokfolk, og vi får ta det som et godt tegn på at barne- og ungdomslitteraturen vil være i fokus i det litteraturpolitiske arbeidet framover. Hvis ikke skal NBU sørge for å sette den på agendaen!

Allerede uka etter møtte NBU Aslak Sira Myhre i Kulturdepartementets kontorer, der vi utvekslet tanker og muligheter rundt en boklov. Digitaliseringen av litteraturen ble diskutert, og viste tydelig hvor viktig det det er med en boklov som er fremtidsrettet.

Det nærmer seg jul, men det er fremdeles travle og spennende tider for foreningen. Denne uka er NBU blant annet invitert til et møte med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen – nok en anledning til å fronte barne- og ungdomslitteraturen.

Men noe må vi tross alt spare til neste lederbrev!