Lørdag 24. september var NBUs medlemmer samlet til medlemsmøte i Kronprinsens gate i Oslo. Lesing på papir vs. skjerm var et gjennomgangstema.

En rekke medlemmer hadde tatt turen til medlemsmøtet. De fleste av dem deltok også på jubileumsfesten senere på kvelden. Alle foto: NBU

Møtet ble åpnet av styremedlem Liv Gulbrandsen, som loste oss gjennom dagens program på sitt sedvanlige sprelske vis. Første programpost sto NBU-leder Alexander Løken for. Etter en kort oppsummering av hva styret NBU har jobbet med det siste året, bl.a. punktet om realisasjon i normalkontrakten (les mer i sist lederbrev), gikk han gjennom loven om kollektiv forvaltning.

«Leste som bare f»

Marianne Viermyr fortalte om barndommens leseopplevelser.

Etter en times lunsj inntok Marianne Viermyr podiet. Hun er født samme år som NBU ble stiftet, i 1947, og var invitert til å snakke om hva hun leste i oppveksten.

Viermyr vokste opp på Sagene i Oslo og var stamgjest på det flotte biblioteket som holdt til i Soria Moria-bygget på Torshov fram til 1977.

Hun «leste som bare f» da hun var barn, kunne hun fortelle. Noen av bøkene hun slukte, var Snorre Sel av Frithjof Sælen, Sølvfaks av Gabriel Scott, eventyrene til Asbjørnsen og Moe, Så rart av Inger Hagerup og bøkene om Milly-Molly-Mandy av engelske Joyce Lankester Brisley.

Ville nå ungdommen

Alexander Kielland Krag vant NBUs debutantpris Trollkrittet i 2020 med ungdomsromanen Det blir mellom oss, som ble publisert på Instagram samtidig som den forelå som fysisk bok. I år fikk han Uprisen for andreboka, Litt redd, bare.

Alexander Kielland Krag i samtale med Sanne Mathiassen.

Han skrev debutmanuset som en vanlig bok, fortalte han NBUs nestleder Sanne Mathiassen på scenen. Men det var viktig for ham å gjøre historien tilgjengelig i et annet format enn boka også. Ungdomsbøker selger jo ikke, tenkte han. Hvordan nå bredere ut?

Løsningen ble å legge ut boka på Instagram. Han la ut poster nesten hver dag, etter hvert også på Snapchat på initiativ fra forlaget, Gyldendal. Til slutt var han oppe i 100 000 lesere på Snapchat og 10 000 lesere på Instagram.

Push forlaget, var hans tips til andre forfattere som ønsker å nå unge. Man må dessuten tørre å slippe folk inn i den kreative prosessen.

Er papirboka i ferd med å dø?

Nei, mente Tove Stjern Frønes, leseforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun holdt et foredrag om hva som skjer med barn og unges lesing i en tid med økende digitalisering.

Selv om flere norske skoleelever enn før rapporterer at de ikke leser på fritida, viser forskning viser at papirboka fortsatt er det foretrukne formatet, fortalte Stjern Frønes. Både barn og voksne forstår og husker tekster på papir bedre. Man multitasker mindre når man leser en papirbok, dessuten liker mange det taktile ved ei bok, å holde i den, ta på den.

Etter Tove Stjern Frønes’ foredrag ledet styremedlem Arne Svingen en åpen spørsmålsrunde om temaet. Flere medlemmer – brorparten lærere – kom med spennende innspill og betraktninger.

Leseforsker Tove Stjern Frønes og Arne Svingen.

Temaet lesing engasjerte flere i salen, bl.a. Åse Ombustvedt, som også jobber som norsklærer.

Prisutdeling

Medlemsmøtet ble avsluttet med prisutdeling. NBU-prisen ble delt ut for første gang i 1988 og går til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen i Norge. I år gikk prisen til litteraturfestivalen Appelsinia i Skien, som feirer ti år i år.

Les mer om prisoverrekkelsen her.

Anja Daae Jonassen og festivalsjef Stian Johansen fra Appelsinia litteraturfestival fikk overrakt prisen av Alexander Løken. Prisen er et trykk laget av billedkunstner, illustratør og forfatter Øyvind Torseter.