Lørdag 2. april var det duket for årsmøte i NBU, og endelig kunne medlemmene samles på Leangkollen hotell igjen. Stemningen var preget av gode samtaler, dans og latter – og en solid dose solidaritet og raushet.

Salen var fullsatt under årets årsmøte. Her klappes det for Magnhild Bruheim (foran til venstre), som tradisjonen tro ble valgt til dirigent. Alle foto: NBU

NBUs leder Alexander Løken åpnet årsmøtet med å gi ordet til Marit Kaldhol, som leste diktet «Hugs alltid» av den ukrainske poeten Kateryna Babkina. Diktet er oversatt av Hilde Kvalvaag og Sivert Nesbø.

Ukraina var også tema i åpningstalen. «Vi hadde nok alle tenkt at når denne dagen kom, da vi kunne møtes igjen her på Leangkollen etter to år med en global pandemi, ville det være en lysere, mer håpefull framtid som lå foran oss», innledet Alexander Løken. «Det ble ikke helt sånn. Det er krig i Europa. Hver dag er vi vitne til ufattelige lidelser, langt unna, men nærmere enn vi er vant til.»

Et samlet bok-Norge ønsker å hjelpe, fortsatte han, og det jobbes med å trykke opp ukrainsk litteratur til flyktningene som kommer hit, særlig barna. NBU vil gjøre det vi kan for å hjelpe både de som har flyktet fra Ukraina, og de som er igjen, med det beste våpenet vi som forfattere har: det frie ordet.

Brytningstid

Ordet «brytningstid» gikk også igjen i Alexander Løkens åpningstale. Nye forfatterforeninger og nye forlag ønsker endringer i bransjen. Digitaliseringen er i ferd med å bli en dominerende kraft i bokøkonomien. Ikke minst er det kollektive avtaleverket under press fra flere hold.

Normalkontrakten er en av bærebjelkene i det litteraturpolitiske systemet vi er så stolte av her til lands, og som vi, ikke minste forleggerne, hevet som en fane under bokmessa i Frankfurt i 2019, da Norge var gjesteland.

«Når vi den siste uka har lest at samtlige av de største forlagene har hatt rekordomsetning i 2021, er det spesielt skuffende at enkelte av dem går til ytterligheter for å avkorte forfatternes andel av bokkrona», sa Alexander Løken fra talerstolen. «Men jeg tror, og håper, at vinden er ferd med snu, og jeg vet at flere forfattere på forlagene dette gjelder, i disse dager mobiliserer. Jeg er sikker på at når mange nok av oss reiser oss opp og sier at dette ikke er greit, så har de ikke annet valg enn å lytte. Uten forfattere, ingen forlag. Så enkelt er det. Og det er på tide at vi får den respekten og anerkjennelsen – og betalingen – vi fortjener.»

Endring av medlemskapskriteriene og grunnstipendet

Etter innsendt forslag fra et medlem vedtok årsmøtet at medlemskap i NBU nå også er åpent for forfattere som har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker i likeverdig samarbeid med en annen forfatter.

Så var det tid for grunnstipendsaken. I 2017 vedtok årsmøtet å fordele vederlagsmidlene 50/50 mellom varierte stipend og grunnstipend. Diskusjonen om grunnstipendet har imidlertid vedvart.

På den ene siden er det blitt argumentert for at grunnstipendet ikke fører til skaping av ny litteratur, og at forfattere mottar grunnstipend for bøker som ikke lenger er tilgjengelig på biblioteket. Stipendmidlene bør derfor gå til aktive forfattere i form av arbeidsstipend og diversestipend. På den andre siden er grunnstipendet blitt framstilt som et gode for forfattere som har bidratt til den litterære bredden i norske bibliotek, uavhengig om de fremdeles er aktive. Det solidariske aspektet er blitt framhevet.

Koronapandemien førte til at årsmøtet ikke fikk behandlet grunnstipendsaken i 2020 og 2021, men i år la styret fram et forslag til endring. Flere medlemmer gikk på talerstolen og delte sitt syn på forslaget; flere kom også med nye forslag og innspill. Tonen i salen var respektfull og solidarisk, det var ingen tilløp til munnhuggeri, og det hele endte med at styrets forslag ble revidert som følge av innspill fra årsmøtet, og deretter vedtatt.

Les mer om resultatet her.

Albert, Mari og Astrid

Det kulturelle innslaget under årsmøtet var det Anna Fiske som sto for. Hun formidlet Gunilla Bergströms bøker om 50-årsjubilanten Albert Åberg slik bare Anna Fiske kan: med barnlig entusiasme og stor varme.

Anna Fiske i rollen som Albert Åberg – eller Alfons Åberg, som han heter på svensk.

«Nestlederen over alle nestledere» – det var ordene Alexander Løken brukte om avtroppende nestleder Mari Moen Holsve, som ble takket av etter seks år i nestlederstolen. Hun fikk tradisjonen tro et portrett av seg selv signert forfatter og illustratør Ragnar Aalbu.

Også NBUs jurist i 20 % stilling, Astrid H. Storrusten, ble takket av under årsmøtet. Hun går inn i ny jobb som generalsekretær i Dramatikerforbundet etter å ha gjort en avgjørende innsats for NBU de to siste årene.

Middag og fest

Lørdag kveld var det som vanlig middag med taler og prisutdelinger. NBUs debutantpris Trollkrittet gikk i år til Sunniva Sunde Krogseth og hennes bildebok Nattsvermerne (Gyldendal, 2021). Line Halsnes i det litterære råd leste opp juryens begrunnelse, før Alexander Løken delte ut prisen til en glad prisvinner.

Alexander Løken, Sunniva Sunde Krogseth og Line Halsnes med diplomet, signert illustratør og forfatter Stian Hole.

Steffen Sørum holdt takk for maten-talen, og kunne avsløre en klar kobling mellom menyen og enkelte forlags oppførsel den siste tiden.

Etter å ha delt ut Trollkrittet takket Alexander Løken av styremedlem Mari Kjetun, som også var kveldens konferansier. Rådsmedlemmene Ingunn Røyset og Arnfinn Kolerud ble takket av av rådets nestleder Harald Nortun.

Nortun delte også ut de gjeve middagsprisene sammen med rådskollegaene Line Halsnes og Johan B. Mjønes. To av kveldens prisvinnere var Anna Folkestad, som stakk av med Doprisen for barneboka Fiskebolleboksraketten, og Elisabeth Moseng, som ble tildelt Idétørkeprisen for bildeboka Den dagen ingenting skjedde. I sistnevnte kategori var Bjørn F. Rørvik for øvrig dobbeltnominert med vitseboka Hi-hi! og oppfølgeren Ho-ho!.

Dans, dans, dans

Mange av NBUs medlemmer liker å danse, det så man tydelig da middagen var overstått og baren var inntatt. Dansegulvet var smekkfullt store deler av kvelden.

Endre Lund Eriksen i fint driv ute på dansegulvet.

Dansegulvet var ikke det eneste stedet man fant medlemmer lørdag kveld.

Tre vestlendinger og én innlending i resepsjonen: Helga Gunerius Eriksen, Bjørn Ingvaldsen, Aina Basso og Linn T. Sunne.

Radarparet Røssland & Røssland i baren.

Søndagens fagseminar

Årets fagseminar hadde temaet «Hvem skriver vi for?». Det åpenbare svaret er «barn og unge», men er det så enkelt? Skriver vi kanskje også for de voksne? Kritikerne, prisjuryene, redaktørene … oss selv?

Arrangementskomiteen, bestående av styremedlemmene Bjørn Arild Ersland, Håkon Øvreås og A. Audhild Solberg, hadde bedt Linde Hagerup, Marit Kaldhol og Terje Torkildsen om å besvare spørsmålet i hvert sitt innlegg, før de møttes til en samtale til slutt.

De tre forfatterne hadde alle gode og reflekterte innganger til svaret, og samtalen dem imellom ble en fin avslutning på årsmøtet.

Marit Kaldhol, Terje Torkildsen, Linde Hagerup og samtaleleder Øystein Espe Bae fra Norsk barnebokinstitutt.

Til slutt

Intet årsmøte uten vår kjære administrasjonsleder Ellen Liland. Hun var på plass på Leangkollen hotell sammen med styret og rådet allerede fredag. Lørdag kveld ofret hun seg og dro hjem fordi hotellet hadde dobbeltbooket to av hotellrommene bestilt av NBU (også avtroppende styremedlem Mari Kjetun tok en for laget). Men søndag morgen var Ellen tilbake på Leangkollen med sitt sedvanlige gode humør.

Blidest av alle! I bakgrunnen sees rådsmedlem Johan B. Mjønes og styremedlem A. Audhild Solberg, som ikke var i nærheten av å overgå Ellen.