Av Alexander Løken, leder i NBU

«Året har 16 måneder», skrev den danske dikteren Henrik Nordbrandt. «November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november.»

Jeg er tilbøyelig til å mene at november har fått et litt ufortjent rykte, men akkurat i år har måneden vært ekstra lang og grå for mange av oss.

Men noen lysglimt har det vært – og for barnebokfeltet et skikkelig stjerneskudd da tegneserieskaper Nora Dåsnes velfortjent hanket inn den prestisjetunge Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 1. november. 

Nora Dåsnes mottok prisen i Helsingfors. Foto: Magnus Fröderberg, norden.org

Kari Stai mottok Teskjekjerringprisen på Prøysens dødsdag 23. november. Foto: Frank Michaelsen

Som om ikke det var stort nok, ble det denne måneden utdelt to andre gjeve priser på barnebokfeltet: Teskjekjerringprisen til Kari Stai og Brages hederspris til Gro Dahle.

Gro Dahle og Alexander Løken på årets brageprisutdeling 24. november. Foto: NBU

I år som i fjor var både skjønnlitteratur og sakprosa for barn og unge kategorier i Brageprisen. Prisene gikk til henholdsvis Julia Kahrs og Ida Larmo. Også ARKs barnebokpris ble delt ut denne måneden, og den gikk til Arne Lindmo. Riksmålsforbundets barne- og ungdomslitteraturpris ble dessuten delt ut til Tyra T. Tronstad.

Det er med andre ord gode grunner til å være stolte av barne- og ungdomsbokforfatterne våre. Gratulerer så mye til Nora, Kari, Gro, Julia, Ida, Arne og Tyra – og alle nominerte!

I tillegg vil jeg gjerne få gratulere alle som har gitt ut sin første barne- eller ungdomsbok i 2022. Flere besøkte NBU på debutanttreffet vårt 10. november. Et fint knippe ferske forfattere av bøker som allerede har gjort seg bemerket. Vi gleder oss til å se mer til dem i årene som kommer.

Seks av de femten barne- og ungdomsbokdebutantene som møtte opp på NBUs debutanttreff. F.v. med klokka: Kirsti Kristoffersen, Linnea Vestre, Maren Skolem, Catharina Wandrup, Teuta Dibrani og Ingrid Z. Aanestad. Foto: NBU

Boklov

18. november leverte NBU innspill til den etterlengtede bokloven. NBU har gjennom høsten hatt flere møter med de andre skribentforeningene, og det er enighet om mye av lovforslaget.

Særlig er det en felles bekymring for den vertikale integrasjonen hos strømmetjenestene for lydbøker (Storytel, Fabel mfl.).  Tjenestene kan gjennom algoritmer og utvalg påvirke hva som lyttes mest til. Det er et gjentagende problem at de forlagseide tjenestene ser ut til å favorisere sine egne forfattere. I hvor stor grad en boklov kan regulere strømmetjenestene, blir spennende å følge med på, men det er uansett viktig å sette fokus på problematikken.

Ellers er det fastprisen, eller lengden på den, som har vært kilde til mest debatt. Fra enkelte foreninger er det uttrykt at fastprisen bør være så lang som mulig, mens mange barnebokforfattere ønsker en litt kortere fastprisperiode, så bøkene deres kan bli tilgjengelig for strømming forholdsvis raskt. Strømming har som kjent blitt en stadig viktigere inntektskilde for mange barnebokforfattere. Vi håper vi ender med en boklov som ivaretar forfatternes interesser og tar hensyn til at det i fremtiden kan være andre publiseringsmåter og -mønstre enn dem vi har i dag.

Les NBUs innspill til ny boklov her.

Normalkontraktforhandlinger

11. november hadde NBU et innledende møte om normalkontrakten med Forleggerforeningens forhandlingsutvalg. Vi sa tydelig fra om at vi ikke ønsker å måtte stå i kø bak de andre foreningene, men derimot forhandle parallelt med representantene for voksen skjønnlitteratur. Det er en styrke å forhandle samtidig og arbeide for et avtaleverk som er så sammenfallende som mulig.

Vi er iallfall ikke tjent med at det florerer av forskjellige foreningsavtaler, som flere forfattere har uttrykt bekymring for i det siste. At forfattere skal måtte velge – eller bli tilbudt – forskjellige avtaler avhengig av hvilken forening de er medlem i eller hvilket forlag de utgis av, vil på sikt svekke forfatternes posisjon. Det er en urovekkende utvikling. For å sitere Arne Svingen i Klassekampen forrige uke: «Hele poenget med slike forhandlinger må være at vi sitter igjen med én god normalkontrakt.»

Jeg håper Forleggerforeningen er seg sitt ansvar bevisst og tilrettelegger for et godt forhandlingsklima i tiden som kommer. Vi regner med å komme ordentlig i gang på nyåret, og vi ønsker naturligvis innspill fra alle barne- og ungdomsbokforfattere, både medlemmer og ikke-medlemmer. Mer om det etter hvert!

Sakprosa i NBU?

Styret har i løpet av året mottatt henvendelser fra medlemmer som ønsker at sakprosaforfattere skal kunne søke medlemskap i NBU. Dette er et tema som har vært diskutert med jevne mellomrom i foreningen, og kongstanken er at NBU skal være en forening for alle som skriver for barn og ungdom, særlig siden sakprosaen for barn og ungdom de siste årene har hatt en glidning mot det skjønnlitterære.

For å se nærmere på mulige utfordringer rundt dette satte styret i vår ned et utvalg bestående av styremedlem Bjørn Arild Ersland, forfatter Aina Basso og meg selv. Bjørn Arild har det siste året hatt suksess med Bjørn Arilds skriveskole hos Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO), og Aina har skrevet både skjønnlitteratur og sakprosa for barn, ungdom og voksne. Vi har hatt flere møter og har skrevet et notat der vi drøfter problemstillingene som har dukket opp underveis. Notatet blir sendt på e-post til NBUs medlemmer.

Selv om NBU skal være en åpen og inkluderende forening, ser vi at det er administrative, økonomiske og politiske utfordringer som gjør det vanskelig å skulle forvandle oss til en delvis faglitterær forening. Ikke minst vil forvaltning av midler og tildelinger av stipender by på utfordringer.

Likevel ønsker vi at også sakprosaforfattere skal kunne ta del i det barne- og ungdomslitterære fellesskapet som NBU representerer. Da er det blant annet viktig å ivareta et godt samarbeid med NFFO. I den forbindelse kan det nevnes at det 18. november ble arrangert et treff for barne- og ungdomsbokforfattere av alle sjangre, basert på Bjørn Arilds skriveskole. Det ble en vellykket kveld, både faglig og sosialt, som absolutt ga mersmak.

Temaet vil nok fortsette å være en kilde til debatt, og jeg vil understreke at styret alltid er åpne for innspill og synspunkter.

Kateryna Babkina kommer til Norge

Til sist en påminnelse og en oppfordring: Den ukrainske poeten og barnebokforfatteren Kateryna Babkina møter NBUs egen Elisabeth Helland Larsen til litterær samtale 1. desember kl. 18 på Trekanten i Oslo. Arrangementet er et samarbeid med Den ukrainske forening i Norge. Babkina har blant annet skrevet diktet «Hugs alltid» (oversatt av Sivert Nesbø og Hilde Kvalvaag), som ble framført av Marit Kaldhol på NBUs årsmøte i vår.

I en tid da tusener av ukrainere går vinteren i møte uten strøm og vann, håper vi at det blir et arrangement til ettertanke, og vi håper å se mange av dere der.

Ha en fin adventstid!