Aktuelt
juni 26, 2016 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Nominerte til Nordisk råds BU-litteraturpris frå Danmark

Dei nominerte bøkene til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris frå Danmark er Magnolia af Skagerak av Bent Haller og Lea Letén (illustratør),2015, og Da Gud var dreng av Sankt Nielsen og Madam Karrebæk…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.