Aktuelt
December 18, 2014 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Ny NBU-medlem: Simon Stranger

-  Jeg ser at jeg har skrevet flere bøker som er mer politiske enn det som er vanlig, og tenker nok at jeg er en nokså engasjert person og skribent. Når det er sagt…

December 22, 2014 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Bjørn F. Rørvik: Julefuten

Julefuten er 11. bok om Reven og Grisungen. Denne gang havner de midt oppe i dåsemiklenes julefeiring, og får overvære den tradisjonelle overrekkelsen av kake til selveste Julefuten. Hver dag i hele desember…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2014 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.