Aktuelt
august 23, 2016 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Det er vel greit nok for unger?

Mange kommuner er flinke til å satse på skolebibliotekene sine, men de fleste er det ikke. Vi mener det er på tide med en lov om skolebibliotek som sikrer bemanning og en minste…

august 22, 2016 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

NBU-tipset: Liv Frohde: Jacob og hunden

Liv Frohde har skrevet en klassisk barneroman om en gutt og en herreløs hund. Klassisk både i form og innhold, fordi Frohde beskriver handlingen tydelig og stemningsfullt, med guttens tanker inkludert, og fordi barn…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.