Aktuelt
 • Nominerte til Uprisen
  januar 20, 2015 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

  Nominerte til Uprisen

  750 ungdommer har skrevet til sammen 1200 anmeldelser av fjorårets norske ungdomsbøker. Nå er fem bøker klare for finalerunden. Her er de nominerte til Uprisen – årets ungdomsbok. 1957 av Jon Ewo, Cappelen…

 • Ope møte om kunstnarøkonomi
  januar 19, 2015 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

  Ope møte om kunstnarøkonomi

  Kulturforum (eit forum innan Oslo Arbeidarparti) arrangerer tysdag 10. februar kl 16.00 ope møte om kunstnarøkonomi i Norsk Skuespillerforbund, Welhavens gate 1. Der vil Vigdis Moe Skarstein presentere innhaldet i utgreiinga om kunstnarøkonomi som…

 • Ny NBU-medlem: Johan Mjønes
  januar 18, 2015 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

  Ny NBU-medlem: Johan Mjønes

  -  Den første gangen jeg tenkte på å bli forfatter, var jeg rundt ti år gammel og hadde oppdaget Jules Verne. Etter å ha lest Den hemmelighetsfulle øya tenkte jeg: Tenk å være…

januar 23, 2015 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Barnespråk som litterært virkemiddel

«Leseaktiviteter har en viktig funksjon i barns språkutvikling, dersom barnelitteraturen tilbyr barna erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget muntlige språk. Å bruke ”barnespråk i utvikling” som et litterært grep,…

januar 20, 2015 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Alf Kjetil Walgermo: Kjære søster

Når eit menneske døyr i dag, står gjerne Facebook-veggen igjen etter det. I mange tilfelle lever veggen vidare, som ein stad der slekt og vener vender seg direkte til den avdøde. Profilen blir…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2015 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.