Aktuelt
november 25, 2014 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Ny NBU-medlem: Magnus Buen Halvorsen

-  Jeg har vært glad i å lage historier så lenge jeg kan huske. Etter hvert begynte jeg å skrive dem ned. Det å kunne skape sine egne karakterer og leve med dem…

november 17, 2014 · 0 Kommentarer · Magnhild Bruheim

Terje Torkilsen: Arrfjes

I april 1812 oppdagar førstereisguten Ejner Tevig og resten av mannskapet om bord på den norske skuta Haabet ein engelsk brigg i Nordsjøen. Kanonbåtkrigen med England er på sitt hardaste og fleire tusen…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2014 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.