Av Alexander Løken, leder i NBU

Så var vi her igjen. Greske bokstaver, økte smittetall, mange innlagte og avlyste kulturarrangementer. Jeg kaller det annerledes, men kanskje vi snart kan begynne å si «same procedure as every year». Det eneste vi vet sikkert, er at vi har vært gjennom dette før, og at vi skal komme oss gjennom det denne gangen også.

At kulturarrangementer er hardt rammet, er iallfall ikke noe nytt, og Forfattersentrum kan melde om at dette også gjelder litteraturfeltet. Heldigvis var høstens DKS-turneer i stor grad gått inn for landing da innskrenkingene kom, men mange andre arrangementer i førjulstida er avlyst. Forfattersentrum har laget en nyttig oversikt over hva man kan få dekket ved avlysninger – den finner du her.

At regjeringen har bevilget 1,7 milliarder til kompensasjonsordningen (1,1 milliard til kultur), er positivt, men vi må holde et årvåkent øye med nyåret, der restriksjoner kan kunne legge et lokk på kulturlivet i lang tid framover. At forfattere får kompensert for avlyste arrangementer, er vel og bra, men det er lite å hente hvis det i mindre grad blir planlagt nye litteraturarrangementer, eller at publikum i større grad holder seg hjemme.

Digitale utfordringer
Gjennom høsten har det pågått mye litteraturpolitisk arbeid i kjølvannet av regjeringsskiftet. I forrige lederbrev fortalte jeg om NBUs møte med nasjonalbibliotekar og boklovgeneral Aslak Sira Myhre, der vi la fram våre tanker om hva en boklov bør inneholde. NBU spilte blant annet inn at digitale nyvinninger må tas hensyn til, all den tid strømmetjenester og digitale skolebibliotek- og læreverk stadig kaprer større markedsandeler.

I forlengelsen av dette ser vi fremdeles at mye er uavklart rundt såkalte berikede bøker som tilbys i tjenester som Pickatale, Polylino og nykommeren Bookbites. Som NBU har gjort medlemmene oppmerksom på tidligere, opererer flere forlag med dårlige royaltyvilkår for digitalt gjenbruk, og vi ber derfor om at dere forfattere kontakter oss når dere blir tilbudt denne typen avtaler. Det er viktig at vi får se hva som rører seg i kontraktsmylderet hvis vi skal forsøke å løfte disse avtalene opp på et foreningsnivå i året som kommer. Rettferdige avtaler og vilkår for forfattere skal og bør være det viktigste vi jobber med i NBU.

Leselyststrategi
Før de siste koronarestriksjonene ble iverksatt, rakk NBU å få til et fysisk møte med kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 30. november. Sammen med andre foreninger på feltet ga vi henne en lyninnføring i hva som står på agendaen for foreningene – fra boklov til opphavsrett, fra formidlingsinntekter til leseløft for barn og ungdom. Kulturministeren lovet at arbeidet med en nasjonal lesestrategi skulle lanseres på hælen av boklovsarbeidet på vårparten. For NBU og andre språk- og litteraturforeninger er dette en naturlig forlengelse av #leseløft-kampanjen vi lanserte før sommeren, og vi ser fram til å sette i gang med dette viktige arbeidet.

Jubileum!
I 2022 markerer vi også at NBU fyller 75 år! Det er snart 75 år siden forfattere av såkalte ungpikebøker forente seg i Evi Bøgenæs’ stue og stiftet ULF (Ungdomslitteraturens Forfatterlag), der Gunvor Fossum ble valgt som første formann. Dette må behørig markeres!

Vi har satt ned en jubileumskomité som allerede har hatt flere idérike og produktive møter, og om vi ikke har landet hele programmet ennå, har vi en visjon om en markering der vi også gir noe tilbake til leserne våre over hele landet. At lanseringen av en nasjonal leselyststrategi faller rundt den samme tiden som NBUs markering, er også et moment vi kan benytte oss av fram mot selve årsdagen. Men tross alt: Dette jubileet er medlemmenes dag, både gamle og nye. Og da vil det selvfølgelig bli fest!

Med den oppløftende tanken vil jeg på vegne av styret og administrasjonen ønske dere alle en god jul og et godt nytt år!

Foto øverst fra venstre:
I slutten av juni holdt NBU styre- og rådsseminar på Kringler gård. Les mer her. Foto: NBU

NBUs debutantpris Trollkrittet tildeles en lovende barne- eller ungdomsbokdebutant. I år gikk prisen til Alexander Kielland Krag for ungdomsromanen Dette blir mellom oss  (2020). Les mer her. Foto: NBU

30. november møtte NBUs leder Alexander Løken og lederne i de andre skribentorganisasjonene kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Stemningen var upåklagelig. Les mer her. Foto: Alexander Løken

Foto nederst fra venstre:
30. oktober var NBUs medlemmer endelig samlet til medlemsmøte i Oslo. Les mer her. Foto: Svein Nyhus

På NBUs årsmøte i mars gikk Taran Bjørnstad av som leder, og Bjørn Ousland og Jan Tore Noreng gikk ut av styret. 10. juni var NBUs styre samlet i hagen til Ellen Liland for å hedre dem. Les mer her. Foto: NBU

I juli framforhandlet NBU en normalkontrakt for utgivelse av lydbok i strømmetjenester med Den norske Forleggerforeningen. Her ses NBUs forhandlingsutvalg i et lystig øyeblikk på Teams. Les mer her. Foto: Alexander Løken